Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. PELC, Martin. Fußball als Faktor der österreichisch-tschechoslowakischen Beziehungen (1918-1938). In Lukáš Fasora – Miroslava Květová – Richard Lein – Ondřej Matějka. Demokratische Monarchie – undemokratische Republik? Kontinuitäten und Brüche zwichen Monarchie und Republik in Mitteleuropa. 1. vyd. Wien: Lit Verlag, 2022. s. 135-152. Schriftenreihe der Ständigen Konferenz österreichischer und tschechischer Historiker zum gemeinsamen kulturellen Erbe 5. ISBN 978-3-643-51104-1.
 2. PELC, Martin. Na football! Fotbalové diváctví a fanouškovská kultura v českých zemích do roku 1939. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2022. 382 s. mimo ediční řady. ISBN 978-80-7422-845-2.
 3. PELC, Martin. The World Cup Final 1934 as a Defining Moment in Czechoslovak Football Culture. Soccer & Society. London: Routledge, 2022, roč. 23, č. 2, s. 173-186. ISSN 1466-0970. doi:10.1080/14660970.2021.1918677.
 4. 2021

 5. PELC, Martin. Kopaná jako podívaná. Fotbalové diváctví v Praze před první světovou válkou. In Eva Bendová – Zdeněk Hojda. Od práce k zábavě. Volný čas v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků ze 40. mezioborového plzeňského sympozia k problematice 19. století, Plzeň 20.-22. února 2020. 1. vyd. Praha: Academia, 2021. s. 83-95. 40. plzeňské symposium. ISBN 978-80-200-3217-1.
 6. 2020

 7. PELC, Martin. Football stadiums and the production of space in Czech cities till 1939. Mesto a dejiny. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, roč. 9, č. 2, s. 43-59. ISSN 1339-0163.
 8. PELC, Martin. Fotbal jako faktor československo-rakouských vztahů (1918–1938). In Lukáš Fasora – Miroslava Květová – Richard Lein – Ondřej Matějka. Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: MÚ a Archiv AV ČR, 2020. s. 115-130. Publikace SKČRH. ISBN 978-80-88304-48-7.
 9. HOCHEL, Marian a Martin PELC. Opavský kongres 1820/2020. The Congress of Troppau 1820/2020, Mezinárodní konference u příležitosti 200. výročí konání Opavského kongresu (Opavská historická sympozia), Ústav historických věd (ÚHV), Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, Opava, 11. listopad 2020. 2020.
 10. 2019

 11. PELC, Martin. ‘Mistaken Identities’ – Hedwig Rosenbaum the First Olympic Medallist from Bohemia. Journal of Olympic History. Berlin: International Society of Olympic Historians, 2019, roč. 27, č. 2, s. 54-59. ISSN 1085-5165.
 12. PELC, Martin. Mistrovství světa a mistrovství Evropy v krasobruslení v Opavě (1908, 1928 a 1938). Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2019, roč. 12, č. 1, s. 69-89. ISSN 1803-411X.
 13. PELC, Martin. Počátky sázkových kanceláří v Československu v letech 1934-1936. Moderní dějiny. Praha: Historický ústav Akademie věd ČR, 2019, roč. 27, č. 2, s. 185-202. ISSN 1210-6860.
 14. 2018

 15. PELC, Martin. „Gautschův výnos o hrách“ a české země (1890–1914). Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2018, roč. 11, -, s. 39-52. ISSN 1803-411X.
 16. PELC, Martin. Národní stadion. Polemiky o ústředním sportovišti Československa 1918–1938. Moderní dějiny. Praha: Historický ústav Akademie věd ČR, 2018, roč. 26/2018, č. 1, s. 67-90. ISSN 1210-6860.
 17. PELC, Martin. Sport a česká společnost do roku 1939: Osobnosti – Instituce – Reflexe. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 352 s. mimo ediční řady, verze 1. ISBN 978-80-7422-660-1.
 18. 2017

 19. PELC, Martin. Rozhlasové reportáže Josefa Laufera z mistrovství světa ve fotbale 1934 a jejich ohlas v Československu. Acta Musei Nationalis Pragae. Praha: Národní muzeum, 2017, roč. 71, 1-2, s. 21-31. ISSN 2570-6845. doi:10.2478/amnh-2017-0004.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 9. 2022 18:49