Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. KOMÁRKOVÁ, Hana. Z dějin obce Ludvíkova, 1. část - Poklady z archivních fondů. 2023.
 2. 2022

 3. KOMÁRKOVÁ, Hana. GUIDED TOUR - THE BUILDING ON MASARYK AVENUE 37. 2022.
 4. KOMÁRKOVÁ, Hana a Martin NODL. Hledání jistoty. 2022.
 5. KOMÁRKOVÁ, Hana. Instituce urfrýdu a hledání jistoty v městském soudnictví raného novověku. Příklad raně novověké Opavy. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2022, roč. 15, č. 1, s. 57 - 73. ISSN 1803-411X.
 6. KOMÁRKOVÁ, Hana. Komentovaná prohlídka budovy s historickým výkladem (Masarykova třída 37). 2022.
 7. KOMÁRKOVÁ, Hana. Němí svědkové. Významné i méně významné stavby Vrbna a okolí. Vrbno pod Pradědem, 2022.
 8. KOMÁRKOVÁ, Hana. Nemocnice Řádu německých rytířů ve Vrbně pod Pradědem. Vrbno pod Pradědem, 2022.
 9. KOMÁRKOVÁ, Hana. Nemocnice Řádu německých rytířů ve Vrbně pod Pradědem v první polovině 20. století. In Matěj Matela. Zdraví z kraje Vincenze Priessnitze: Sborník referátů. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zemský archiv v Opavě, 2022. s. 39–46. ISBN 978-80-87632-69-7.
 10. KOMÁRKOVÁ, Hana. Nemocnice Řádu německých rytířů ve Vrbně pod Pradědem v první polovině 20. století. In Zdraví z kraje Vincenze Priessnitze. XXII. svatováclavské setkání. 2022.
 11. KOMÁRKOVÁ, Hana. Odívání ve středověku. Nový Jičín, 2022.
 12. KOMÁRKOVÁ, Hana. Odívání ve středověku. Vrbno pod Pradědem, 2022.
 13. KOMÁRKOVÁ, Hana. Ožralovo desatero. Ostrava - Dolní Vítkovice, 2022.
 14. KOMÁRKOVÁ, Hana. Příběh z vrbenské četnické stanice. Příběh domu Bezručova 113. 2022.
 15. KOMÁRKOVÁ, Hana. Seznam knih nalezených v domě na bývalé Berggasse č.p. 113. Vrbno pod Pradědem: Caffe 113 (Kateřina Putnerová, Bezručova 113, 793 26 Vrbno pod Pradědem), 2022. 10 s.
 16. KOMÁRKOVÁ, Hana. The City Council Renewal Ceremony in the Light of Council Mirrors of Late Medieval and Early Modern Times. In International Medieval Congress 2022. 2022.
 17. KOMÁRKOVÁ, Hana. Urfrýd jako prostředek obrany hodnot raně novověké městské společnosti. Příklad raně novověké Opavy. In Hledání jistoty, mezinárodní workshop. 2022.
 18. KOMÁRKOVÁ, Hana. Vzpomínky na osvobození. Vrbno pod Pradědem, 2022.
 19. KOMÁRKOVÁ, Hana. Život ve středověkém městě. Vrbno pod Pradědem, 2022.
 20. KOMÁRKOVÁ, Hana a Petr KOZÁK. 3. opavské historické sympozium. Krnovsko: Proměny regionálních identit od středověku po současnost. 2022.
 21. 2021

 22. KOMÁRKOVÁ, Hana. A comparative perspective on the oath of a new burgher. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 2021, roč. 59, č. 3, s. 33-54. ISSN 1643-8191. doi:10.12775/KLIO.202.021.
 23. KOMÁRKOVÁ, Hana. Místa paměti – paměť místa. Vytváření paměti jedné podhorské obce. 2021. ISBN 978-80-87496-22-0.
 24. KOMÁRKOVÁ, Hana. Místa paměti – paměť místa. Vytváření paměti jedné podhorské obce. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka, 2021. 10 s. ISBN 978-80-87496-22-0.
 25. KOMÁRKOVÁ, Hana. Natural Disasters and Crises in Silesian Medieval Chronicles. In Virtual International Medieval Congress Leeds 2021. 2021.
 26. KOMÁRKOVÁ, Hana. Network of The Oaths – Urban Life from Late Medieval Times to Early Modern Era (on The Example of Silesian and Moravian Towns). In Networks – Cooperation – Rivalry, The Fourth Biennial Conference of the Medieval Central Europe Research Network (MECERN) Online organized by the University of Gdańsk. 2021.
 27. KOMÁRKOVÁ, Hana. The Oath More Judaico : Two Early Modern Jewish Oaths from Wrocław and Świdnica and Their Comparison with Medieval Jewish Oaths. Studia z Dziejów Średniowiecza. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021, roč. 24, č. 2020, s. 36-56. ISSN 2084-4492. doi:10.26881/sds.2020.24.02.
 28. KOMÁRKOVÁ, Hana. The Oaths of Municipal Council, Court and Guild Representatives as a Source for Research on Urban Governance Structures in the Late Middle Ages and Early Modern Period. In Relacje i struktury władzy w mieście średniowiecznym i nowożytnym. 2021.
 29. 2020

 30. KOMÁRKOVÁ, Hana. Woman and Oaths in Medieval and Early Modern Urban Space. In Virtual International Medieval Congress Leeds. 2020.
 31. 2019

 32. KOMÁRKOVÁ, Hana. Vratislavská hra o moc – příspěvek k možnostem bádání nad strategiemi vládnoucích elit středověkého měšťanstva na příkladu vratislavské rodiny Bancků. In Martin Nodl. Středověké město: politické proměny a sociální inovace. Praha: Neuveden, 2019. s. 89 - 111. Colloquia mediaevalia Pragensia, svazek 20. ISBN 978-80-7007-598-2.
 33. 2017

 34. KOMÁRKOVÁ, Hana. The Oath of Office in the Sphere of Food Production, Food Distribution and Utilization of Resources within the Urban Community The Example of Late Medieval and Early Modern Silesian and Moravian Towns. Studia z Dziejów Średniowiecza. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, Neuveden, č. 21, s. 36-58. ISSN 2084-4492. doi:10.4467/25442562SDS.17.002.7004.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 2. 2023 12:44