Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. MATULA, Kamil, Anna NOVOTNÁ, Lucie CIENCIALOVÁ, Šárka VAVREČKOVÁ, Jan SCHREIER, Jindra PLANKOVÁ, Karolína KUNOVJÁNKOVÁ, Anna KRAJČÍROVÁ a Jiří MARTINŮ. Open Day Ústavu informatiky. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2024.

  2023

  1. VAVREČKOVÁ, Šárka. Logika a logické programování. Opava: Ústav informatiky, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2023, 143 s.
  2. VAVREČKOVÁ, Šárka. Notes on Relationship of P Colonies to Osmotic Computing and Computer Viruses. Online. In Brejová, B.; Ciencialová, L.; Holeňa, M.; Jajcay, R.; Jajcayová, T.; Lexa, M.; Mráz, F.; Pardubská, D.; Plátek, M. 23rd Conference Information Technologies - Applications and Theory, ITAT 2023. 3498. vyd. Tatranské Matliare (Slovensko): CEUR-WS, 2023, s. 147-153. ISSN 1613-0073.

  2022

  1. VAVREČKOVÁ, Šárka. Algortimy a programování I - cvičení. Opava: Ústav informatiky, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, 2022, 72 s.
  2. VAVREČKOVÁ, Šárka. Computer Networks and Decentralized Systems. Opava: Institute of Computer Science, Faculty of Philosophy and Science, Silesian University in Opava, 2022, 163 s.
  3. VAVREČKOVÁ, Šárka. Computer Systems Architecture. Opava: Institute of Computer Science, Faculty of Philosophy and Science, Silesian University in Opava, 2022, 168 s.
  4. VAVREČKOVÁ, Šárka. Membrane System as a Communication Interface between IoT Devices. Online. In Ciencialova, L.; Holena, M.; Jajcay, R.; Jajcayova, T.; Mraz, F.; Pardubska, D.; Platek, M. 22nd Conference Information Technologies - Applications and Theory, ITAT 2022. 3226. vyd. Slovensko: CEUR-WS, 2022, s. 184-190. ISSN 1613-0073.
  5. VAVREČKOVÁ, Šárka. Operating Systems Architecture. Opava: Institute of Computer Science, Faculty of Philosophy nad Science, Silesian University in Opava, 2022, 173 s.
  6. VAVREČKOVÁ, Šárka. Procesy a věci v počítačové síti. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022, 99 s. ISBN 978-80-7510-521-9.
  7. VAVREČKOVÁ, Šárka. Využití membránového systému pro simulaci komunikace v síti Internetu věcí. In Kognice a umělý život 2022. 2022. ISBN 978-80-01-07007-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14311/BK.9787001070079.

  2021

  1. VAVREČKOVÁ, Šárka. Modeling communication in Internet of Things network using membranes. Online. In Brejová, Broňa; Ciencialová, Lucie; Holeňa, Martin; Mráz, František; Pardubská, Dana; Plátek, Martin; Vinař, Tomáš. Proceedings of the 21st Conference Information Technologies – Applications and Theory (ITAT 2021). 2962. vyd. Slovensko: CEUR Workshop Proceedings, 2021, s. 195-201. ISSN 1613-0073.
  2. MATULA, Kamil, Anna NOVOTNÁ, Šárka VAVREČKOVÁ a Luděk CIENCIALA. Workshop na téma Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení. 2021.

  2020

  1. VAVREČKOVÁ, Šárka. The Combination of Skills Training for IT Administrators and Programmers. Online. In Kori, Külli; Laanpere, Mark. Proceedings of the International Conference on Informatics in School: Situation, Evaluation and Perspectives. 2755. vyd. Tallin, Estonia: CEUR Workshop Proceedigns, 2020, s. 152-159. ISSN 1613-0073.
  2. VAVREČKOVÁ, Šárka. The spanning-tree algorithm and generating a membrane structure. Online. In Holeňa, Martin; Horváth, Tomáš; Kelemenová, Alica; Mráz, František; Pardubská, Dana; Plátek, Martin; Sosík, Petr. Proceedings of the 20th Conference Information Technologies - Applications and Theory (ITAT 2020). 2718. vyd. Slovensko: CEUR Workshop Proceedings, 2020, s. 201-208. ISSN 1613-0073.

  2017

  1. VAVREČKOVÁ, Šárka. Hardware a komunikační technologie. Slezská univerzita v Opavě, 2017, 135 s.
  2. VAVREČKOVÁ, Šárka. Operační systémy II, Linux. Slezská univerzita v Opavě, 2017.
  3. VAVREČKOVÁ, Šárka. Operační systémy II, Windows. Slezská univerzita v Opavě, 2017.
  4. VAVREČKOVÁ, Šárka. Teorie jazyků a automatů I. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017.
  5. VAVREČKOVÁ, Šárka. Teorie jazyků a automatů I. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017.

  2015

  1. VAVREČKOVÁ, Šárka, Luděk CIENCIALA a Lucie CIENCIALOVÁ. About Models Derived from Colonies. LNCS. 2015, č. 9504, s. 369-386.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 7. 2024 09:30