Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. HOZOVÁ, Hana, Hana HOZOVÁ a Yvetta VRUBLOVÁ. Slezský den sester. 2023.

  2022

  1. HOZOVÁ, Hana. Základy managementu v ošetřovatelství. Slezská univerzita v Opavě: Slezská univerzita v Opavě; Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022. 64 s.

  2020

  1. VRUBLOVÁ, Yvetta a Hana HOZOVÁ. Zdravotní gramotnost dospělé populace. In PhDr. Pavla Kudlová, PhD., doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc. Mezinárodní konference "Rodina - Zdraví - Nemoc". Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. s. 108 -109, 114 s. ISBN 978-80-7454-959-5.
  2. VRUBLOVÁ, Yvetta a Hana HOZOVÁ. Zdravotní gramotnost dospělé populace. In Mezinárodní konference "Rodina - Zdraví - Nemoc". 2020.
  3. VRUBLOVÁ, Yvetta a Hana HOZOVÁ. Zdravotní gramotnost dospělé populace v Moravskoslezském kraji. 2020.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 11. 12. 2023 09:54