Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. MAJEROVÁ, Ingrid. Ekonomie. 2022.
  Změnila: Dr. Ing. Ingrid Majerová, učo 48710. Změněno: 12. 1. 2022 15:42.
 2. MAJEROVÁ, Ingrid. Obecná ekonomie I. 2022.
  Změnila: Dr. Ing. Ingrid Majerová, učo 48710. Změněno: 12. 1. 2022 15:30.
 3. MAJEROVÁ, Ingrid a Pavel NEZVAL. Světová ekonomika. 2022.

  Recenzováno: ano

  Změnila: Dr. Ing. Ingrid Majerová, učo 48710. Změněno: 14. 1. 2022 17:17.
 4. 2021

 5. MAJEROVÁ, Ingrid a Ainur ABDRAZAKOVA. A Bibliometric Mapping of Cost-Benefit Analysis-Three Decades of Studies. ECONOMIES. BASEL: MDPI, 2021, roč. 9, č. 3, s. 1-29. ISSN 2227-7099. doi:10.3390/economies9030110.
  URL
  RIV/47813059:19520/21:A0000253 Článek v odborném periodiku. angličtina. Švýcarsko.
  Majerová, Ingrid (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: cost-benefit analysis; bibliometric analysis; co-occurrence; co-authorship; visualization
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Dr. Ing. Ingrid Majerová, učo 48710. Změněno: 12. 1. 2022 15:38.
 6. 2020

 7. MAJEROVÁ, Ingrid a Ainur ABDRAZAKOVA. BIBLIOMETRIC MAPPING ON SMART CONCEPT RESEARCH. Bratislava: Ekonóm, 2020. s. 442-450. ISBN 978-80-225-4786-4.

  Klíčová slova anglicky: Bibliometric analysis; binary counting; countries; full counting; research areas; SMART economy
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Dr. Ing. Ingrid Majerová, učo 48710. Změněno: 19. 1. 2021 16:25.
 8. MAJEROVÁ, Ingrid a Wu FEIJIE. Competitiveness Convergence of the Selected Central European Countries and China in New Millennium. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2020. s. 571-579. ISBN 978-80-248-4455-8.

  Klíčová slova anglicky: Central European countries; China; measurable indicators of competitiveness; method of distance
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Dr. Ing. Ingrid Majerová, učo 48710. Změněno: 17. 12. 2020 17:34.
 9. MAJEROVÁ, Ingrid a Tomáš PRAŽÁK. The Impact of Crises on the Relationship between Stock Market Development and Macroeconomic Variables: Evidence from Hong Kong and Singapore. Forum Scientiae Oeconomia. 2020, roč. 8, č. 4, s. 27-41, 21 s. ISSN 2300-5947. doi:10.23762/FSO_VOL8_NO4_2.

  Klíčová slova anglicky: Hong Kong; macroeconomic variables; regression model; Singapore; stock market

  Změnila: Dr. Ing. Ingrid Majerová, učo 48710. Změněno: 24. 1. 2022 10:46.
 10. MAJEROVÁ, Ingrid, Radim DOLÁK, Marian LEBIEDZIK a Dominik VYMĚTAL. Vývoj webové aplikace pro zjištění finančního zdraví municipalit Moravskoslezského kraje. Scientia et Societas. 2020, roč. 2, XVI, s. 17-30. ISSN 1801-7118.
  Název anglicky: Development of a web application for determining the financial health of municipalities in the Moravian-Silesian Region

  Klíčová slova anglicky: Financial health; municipalities; web application; Joomla
  Recenzováno: ano

  Změnila: Dr. Ing. Ingrid Majerová, učo 48710. Změněno: 17. 12. 2020 17:35.
 11. 2019

 12. MAJEROVÁ, Ingrid a Jan NEVIMA. Development of Socioeconomic Diversity in Regions of Visegrad Group Plus Countries. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2019, roč. 67, č. 4, s. 947-956. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201967040947.
  URL
  RIV/47813059:19520/19:A0000046 Článek v odborném periodiku. angličtina. Česká republika.
  Majerová, Ingrid (203 Česká republika, garant, domácí) -- Nevima, Jan (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: cluster analysis; development; diversity; regions; socio economic indicators; Central European Countries; Ward method
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Petra Skoumalová, učo 50554. Změněno: 21. 4. 2020 11:17.
 13. MAJEROVÁ, Ingrid. E-Government as a Smart Solution for Public Administration: A Case of Visegrad Group. Balkans JETSS. Belgrade, Republic of Serbia: Association of Economists and Managers of the Balkans - UdEkoM Balkan, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 115-123. ISSN 2620-164X. doi:10.31410/Balkans.JETSS.2019.2.2.115-123.
  URL
  RIV/47813059:19520/19:A0000099 Článek v odborném periodiku. angličtina. Srbsko.
  Majerová, Ingrid (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: E-government Development Index; Min-max Method; Czech Republic; Hungary; Poland; Slovaki
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Miroslava Snopková, učo 43819. Změněno: 5. 5. 2020 19:13.
 14. MAJEROVÁ, Ingrid. Impact of Selected Socio-economic Indicators on Health Personnel in Countries of Visegrad Group Plus. Review of Economic Perspectives Národohospodárský obzor. De Gruyter, 2019, roč. 19, č. 1, s. 3-22. ISSN 1804-1663. doi:10.2478/revecp-2019-0001.
  URL
  RIV/47813059:19520/19:A0000047 Článek v odborném periodiku. angličtina. Německo.
  Majerová, Ingrid (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: countries of Visegrad Group Plus; Generalized Method of Moments; health personnel; socio-economic indicators
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Petra Skoumalová, učo 50554. Změněno: 21. 4. 2020 11:18.
 15. MAJEROVÁ, Ingrid. Konkurenceschopnost vybraných ekonomik Střední Evropy. Ostrava: Sokrates, 2019. 106 s. Monografie. ISBN 978-80-86572-83-3.
  Název anglicky: Competitiveness of Selected Central European Economies
  RIV/47813059:19520/19:A0000048 Odborná kniha. čeština. Česká republika.
  Majerová, Ingrid (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: competitiveness; macroeconomic indicators; GMM method; cluster analysis
  Recenzováno: ano

  Změnila: Dr. Ing. Ingrid Majerová, učo 48710. Změněno: 6. 1. 2020 12:10.
 16. MAJEROVÁ, Ingrid. The Similarity of Competitiveness Indicators and their Dynamization in Selected Central European Countries. In V. Nálepová. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY: Economic and Social Challenges for European Economy. Havířov: Vysoká škola PRIGO, 2019. s. 359-374. ISBN 978-80-87291-25-2.
  URL
  RIV/47813059:19520/19:A0000049 Stať ve sborníku. angličtina. Česká republika.
  Majerová, Ingrid (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: competitiveness; dynamization; the openness of the economy; export performance; transformation performance; the relative strength of specialization
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: Dr. Ing. Ingrid Majerová, učo 48710. Změněno: 6. 1. 2020 12:22.
 17. 2018

 18. MAJEROVÁ, Ingrid a Marian LEBIEDZIK. Hodnocení bonity obcí a její ukazatele. In Vybrané kapitoly z veřejné správy a regionálního rozvoje. Praha: Professional Publishing, 2018. s. 73-85. ISBN 9788088260196.
  Název česky: Hodnocení bonity obcí a její ukazatele.
  Název anglicky: Evaluation of rating of municipality and its indicatiors
  RIV/47813059:19520/18:00011077 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština.
  Majerová, Ingrid (203 Česká republika, domácí) -- Lebiedzik, Marian (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: rating of municipality; methods of measurement; indicators of rating

  CHYBA! Musí být vyplněn počet výtisků.
  Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 21. 11. 2019 15:04.
 19. MAJEROVÁ, Ingrid, Irena SZAROWSKÁ, Jarmila ŠEBESTOVÁ, Marian LEBIEDZIK, Radim DOLÁK, Tomáš PRAŽÁK a Dominik VYMĚTAL. Issue of Public Administration in the EU Countries: a Case of Covering Commintments of Municipalitiesin the Moravian-Silesian Region. In DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION OF BORDER AREAS OF THE CZECH REPUBLIC AND POLAND: SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Ostrava: Editorial Center VŠB-TU Ostrava, 2018. s. 151-157. ISBN 978-80-24842295.
  Název anglicky: Issue of Public Administration in the EU Countries: a Case of Covering Commintments of Municipalitiesin the Moravian-Silesian Region
  RIV/47813059:19520/18:00011111 Stať ve sborníku. angličtina.
  Majerová, Ingrid (203 Česká republika, domácí) -- Szarowská, Irena (203 Česká republika, domácí) -- Šebestová, Jarmila (203 Česká republika, domácí) -- Lebiedzik, Marian (203 Česká republika, domácí) -- Dolák, Radim (203 Česká republika, domácí) -- Pražák, Tomáš (203 Česká republika, domácí) -- Vymětal, Dominik (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Foreign sources; Indebtedness; Municipalities; Subsidy advances; Total assets

  Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 21. 11. 2019 15:04.
 20. MAJEROVÁ, Ingrid, Irena SZAROWSKÁ, Radim DOLÁK, Marian LEBIEDZIK, Jarmila ŠEBESTOVÁ, Tomáš PRAŽÁK a Dominik VYMĚTAL. The Problem of Municipal Indebtedness: a Case of the Municipalities in the Moravian-Silesian Region. In DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION OF BORDER AREAS OF THE CZECH REPUBLIC AND POLAND: SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Ostrava: Editorial Center VŠB-TU Ostrava, 2018. s. 151-157. ISBN 978-80-248-4229-5.
  Název anglicky: The Problem of Municipal Indebtedness: a Case of the Municipalities in the Moravian-Silesian Region
  RIV/47813059:19520/18:00011078 Stať ve sborníku. angličtina.
  Majerová, Ingrid (203 Česká republika, domácí) -- Szarowská, Irena (203 Česká republika, domácí) -- Dolák, Radim (203 Česká republika, domácí) -- Lebiedzik, Marian (203 Česká republika, domácí) -- Šebestová, Jarmila (203 Česká republika, domácí) -- Pražák, Tomáš (203 Česká republika, domácí) -- Vymětal, Dominik (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: budgets; debt; financial stability; indebtedness; municipalities

  Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 21. 11. 2019 15:04.
 21. ŠEBESTOVÁ, Jarmila, Ingrid MAJEROVÁ a Irena SZAROWSKÁ. Transparency in The Municipality Spending:Financial Health Index. In EUFIRE 2018. Iasi: Editua Universitari Alexandru Ioan Cuza, 2018. s. 177-190, 13 s. ISBN 978-606-714-492-5.
  Název anglicky: Transparency in The Municipality Spending:Financial Health Index
  RIV/47813059:19520/18:00011097 Stať ve sborníku. angličtina.
  Šebestová, Jarmila (203 Česká republika, domácí) -- Majerová, Ingrid (203 Česká republika, domácí) -- Szarowská, Irena (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: financial ratios; financial health; performance management; spending

  CHYBA! Uvedený počet stran neodpovídá zadanému rozsahu od - do.
  Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 21. 11. 2019 15:04.
 22. 2017

 23. MAJEROVÁ, Ingrid, Jan NEVIMA, Šárka PINDOROVÁ, Zuzana NENIČKOVÁ, Eva KOTLÁNOVÁ, Karin GAJDOVÁ, Kamila TUREČKOVÁ, Tomáš VERNER a Danuta DUDA. Competitiveness of Visegrad Group Plus Countries. Praha: Professional Publishing, 2017. 164 s. ISBN 978-80-88260-01-1.
  Název anglicky: Competitiveness of Visegrad Group Plus Countries
  RIV/47813059:19520/17:00010894 Odborná kniha. angličtina.
  Majerová, Ingrid (203 Česká republika, domácí) -- Nevima, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Pindorová, Šárka (203 Česká republika) -- Neničková, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Kotlánová, Eva (203 Česká republika, domácí) -- Gajdová, Karin (203 Česká republika, domácí) -- Turečková, Kamila (203 Česká republika, domácí) -- Verner, Tomáš (203 Česká republika, domácí) -- Duda, Danuta (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: competitiveness; Visegrad Group Plus; disparities; NUTS 2 regions

  CHYBA! Musí být vyplněn počet výtisků.
  Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 7. 2. 2020 10:57.
 24. MAJEROVÁ, Ingrid a Šárka PINDOROVÁ. Competitiveness of Visegrad Group Plus Countries: The IMD Approach. In Conference proceedings International Relations 2017 Current issues of world economy and politics. Bratislava: Publishing Ekonóm, 2017. s. 722-731. ISBN 9788022544887.
  Název anglicky: Competitiveness of Visegrad Group Plus Countries: The IMD Approach.
  RIV/47813059:19520/17:00011009 Stať ve sborníku. angličtina.
  Majerová, Ingrid (203 Česká republika, domácí) -- Pindorová, Šárka (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: business efficiency; economic performance; government efficiency; infrastructure; macroeconomic competitiveness; standard deviation; variation coefficient

  Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 7. 2. 2020 10:58.
 25. MAJEROVÁ, Ingrid a Šárka PINDOROVÁ. MARCOECONOMIC COMPETITIVENESS: THE NON-MEASURABLE INDICATORS IN THE VISEGRAD GROUP PLUS COUNTRIES. In Proceedings of XVth International Scientific Conference. Ostrava: VSB-Technical University Ostrava, Faculty of Economics, 2017. s. 135-146, 11 s. ISBN 9788024841557.
  URL
  Název anglicky: MARCOECONOMIC COMPETITIVENESS: THE NON-MEASURABLE INDICATORS IN THE VISEGRAD GROUP PLUS COUNTRIES
  RIV/47813059:19520/17:00011015 Stať ve sborníku. angličtina.
  Majerová, Ingrid (203 Česká republika, domácí) -- Pindorová, Šárka (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Business Efficiency; Economic Performance; Government Efficiency; Infrastructure; Macroeconomic Competitiveness; Standard Deviation; Variation Coefficient

  CHYBA! Uvedený počet stran neodpovídá zadanému rozsahu od - do.
  Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 7. 2. 2020 10:58.
 26. MAJEROVÁ, Ingrid a Jan NEVIMA. The measurement of human development using the Ward method of cluster analysis. Journal of International Studies. 2017, roč. 10, č. 2, s. 239-257. ISSN 2071-8330.
  URL
  Název anglicky: The measurement of human development using the Ward method of cluster analysis.
  RIV/47813059:19520/17:00010895 Článek v odborném periodiku. angličtina. Polsko.
  Majerová, Ingrid (203 Česká republika, domácí) -- Nevima, Jan (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: cluster analysis; GDP per capita; human development; life expectancy at birth; lifelong education; NUTS II regions; tertiary education; Visegrad Group Plus

  CHYBA! Není vyplněno EID výsledku v databázi Scopus. Povinné pro poddruh Jsc.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 7. 2. 2020 10:57.
Zobrazeno: 7. 12. 2022 16:41