Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. MAJEROVÁ, Ingrid, Radim DOLÁK, Marian LEBIEDZIK a Dominik VYMĚTAL. Vývoj webové aplikace pro zjištění finančního zdraví municipalit Moravskoslezského kraje. Scientia et Societas. 2020, roč. 2, XVI, s. 17-30. ISSN 1801-7118.
 2. 2018

 3. VERNER, Tomáš, Marian LEBIEDZIK a Michal TVRDOŇ. Duální ekonomika a nefinanční podniky v ČR: Vybrané indikátory. In Proceedings of XVth International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. s. 285-295. ISBN 978-80-248-4155-7.
 4. MAJEROVÁ, Ingrid a Marian LEBIEDZIK. Hodnocení bonity obcí a její ukazatele. In Vybrané kapitoly z veřejné správy a regionálního rozvoje. Praha: Professional Publishing, 2018. s. 73-85. ISBN 9788088260196.
 5. MAJEROVÁ, Ingrid, Irena SZAROWSKÁ, Jarmila ŠEBESTOVÁ, Marian LEBIEDZIK, Radim DOLÁK, Tomáš PRAŽÁK a Dominik VYMĚTAL. Issue of Public Administration in the EU Countries: a Case of Covering Commintments of Municipalitiesin the Moravian-Silesian Region. In DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION OF BORDER AREAS OF THE CZECH REPUBLIC AND POLAND: SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Ostrava: Editorial Center VŠB-TU Ostrava, 2018. s. 151-157. ISBN 978-80-24842295.
 6. MAJEROVÁ, Ingrid, Irena SZAROWSKÁ, Radim DOLÁK, Marian LEBIEDZIK, Jarmila ŠEBESTOVÁ, Tomáš PRAŽÁK a Dominik VYMĚTAL. The Problem of Municipal Indebtedness: a Case of the Municipalities in the Moravian-Silesian Region. In DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION OF BORDER AREAS OF THE CZECH REPUBLIC AND POLAND: SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Ostrava: Editorial Center VŠB-TU Ostrava, 2018. s. 151-157. ISBN 978-80-248-4229-5.
 7. 2017

 8. LEBIEDZIK, Marian a Petra POSPÍŠILOVÁ. Some of the theoretical basis of local self-government in the Czech Republic. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review. 2017, roč. 8, č. 1, s. 31-43. ISSN 1804-6746.
 9. POSPÍŠIL, Petr a Marian LEBIEDZIK. SOME OF THE THEORETICAL BASIS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE CZECH REPUBLIC. DANUBE: Law and Economics Review. Berlin: Walter de Gruyter GmbH, 2017, roč. 8, č. 1, s. 31-43. ISSN 1804-6746. doi:10.1515/danb-2017-0003.
 10. 2013

 11. LEBIEDZIK, Marian. Makroekonomie: záznam přednášek. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, 2013.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 9. 2022 12:23