Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. NĚMEC, Daniel, Eva KOTLÁNOVÁ, Igor KOTLÁN a Zuzana MACHOVÁ. Corruption, Taxation and the Impact on the Shadow Economy. ECONOMIES. BASEL: MDPI, 2021, roč. 9, č. 1, s. 1-16. ISSN 2227-7099. doi:10.3390/economies9010018.
  2. KOTLÁN, Igor, Daniel NĚMEC, Eva KOTLÁNOVÁ, Petr SKALKA, Rudolf MACEK a Zuzana MACHOVÁ. European Green Deal: Environmental Taxation and Its Sustainability in Conditions of High Levels of Corruption. Sustainability. 2021, roč. 13, č. 4, s. 1-15. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su13041981.
  3. KOTLÁNOVÁ, Eva. Proceedings of International Conference Economic and Societal Challenges of European Economy (Covid and Post-Covid Period). Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021. 203 s. ISBN 978-80-7510-488-5.

  2020

  2018

  1. KOTLÁNOVÁ, Eva. SOCIAL SPENDING AND INCOME INEQUALITY. In Proceedings of 16th International Scientific Conference "Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: Silesian University, 2018. s. 159-165. ISBN 978-80-7510-289-8.

  2017

  1. MAJEROVÁ, Ingrid, Jan NEVIMA, Šárka PINDOROVÁ, Zuzana NENIČKOVÁ, Eva KOTLÁNOVÁ, Karin GAJDOVÁ, Kamila TUREČKOVÁ, Tomáš VERNER a Danuta DUDA. Competitiveness of Visegrad Group Plus Countries. Praha: Professional Publishing, 2017. 164 s. ISBN 978-80-88260-01-1.
  2. TUREČKOVÁ, Kamila a Eva KOTLÁNOVÁ. Concept of Income Inequality Gap. In Conference Proceedings from 35th International Conference Mathematical Methods in Economics. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2017. s. 819-823. ISBN 978-80-7435-678-0.
  3. KOTLÁNOVÁ, Eva. Income Inequality and Social Spending. In 12th Internation Conference "Challenges of Europe: Innovative Responses for Resilient Growth and Competitiveness". Split: University of Split, 2017. s. 12-20. ISBN 0000000000.

  2013

  1. KOTLÁNOVÁ, Eva a Christiana KLIKOVÁ. Teorie hospodářské politiky. 2013.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 10. 2023 05:40