Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. KOČÍ DUDKOVÁ, Veronika, Petr DVOŘÁK, Petra HAVLÍKOVÁ, Petr KOČÁR, Romana KOČÁROVÁ, Peter KOVÁČIK, Hana LAFKOVÁ, Karel MACKŮ, Jakub NOVÁK, Zdeněk ORLITA, Stanislav POPELKA, Samuel ŠPANIHEL a Markéta TYMONOVÁ. Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy II (středověk a novověk). Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022. 200 s. Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy. ISBN 978-80-7510-535-6.
  2. AUGUSTINKOVÁ, Lucie, Petr DVOŘÁK, Petra HAVLÍKOVÁ, Andrea HOŘÍNKOVÁ, Adam HUBÁČEK, Vratislav JANÁK, Veronika KOČÍ DUDKOVÁ, Tomáš KOČÍ, Peter KOVÁČIK, Hana LAFKOVÁ, Karel MACKŮ, Jakub MIŘIJOVSKÝ, Jakub NOVÁK, Stanislav POPELKA, Jiří ŠČUČKA, Ondřej ŠTRUBL, Markéta TYMONOVÁ a Květoslav WILTSCH. Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy. Neznámé archeologické nálezy z Oderska. 2022.
  3. KOČÍ DUDKOVÁ, Veronika, Hana LAFKOVÁ, Petra HAVLÍKOVÁ, Andrea HOŘÍNKOVÁ, Vratislav JANÁK, Peter KOVÁČIK a Markéta TYMONOVÁ. Neznámé archeologické nálezy z Oderska. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022. 208 s. Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy. ISBN 978-80-7510-525-7.

  2021

  1. TYMONOVÁ, Markéta, Martin HLOŽEK a Zdeňka MĚCHUROVÁ. Drobná keramická plastika. In Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and distribution of selected commodities of high and late medieval ceramic production. Brno: Masarykova univerzita; Slezská univerzita v Opavě, 2021. s. 322-349. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and distribution of selected commodities of high and l. ISBN 978-80-210-9920-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021.
  2. TYMONOVÁ, Markéta, Irena LOSKOTOVÁ a Martin HLOŽEK. Kachlové série - závěr. In Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and distribution of selected commodities of high and late medieval ceramic production. Brno: Masarykova univerzita; Slezská univerzita v Opavě, 2021. s. 313-321. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and distribution of selected commodities of high and l. ISBN 978-80-210-9920-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021.
  3. TYMONOVÁ, Markéta, Irena LOSKOTOVÁ a Martin HLOŽEK. Klanění mudrců. In Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and distribution of selected commodities of high and late medieval ceramic production. Brno: Masarykova univerzita; Slezská univerzita v Opavě, 2021. s. 97-177. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and distribution of selected commodities of high and l. ISBN 978-80-210-9920-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021.
  4. TYMONOVÁ, Markéta a Martin HLOŽEK. Lovecké scény. In Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and distribution of selected commodities of high and late medieval ceramic production. Brno: Masarykova univerzita; Slezská univerzita v Opavě, 2021. s. 68-96. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and distribution of selected commodities of high and l. ISBN 978-80-210-9920-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021.
  5. TYMONOVÁ, Markéta, Irena LOSKOTOVÁ a Martin HLOŽEK. Rytířská kamna. In Sources and distribution of selected commodities of high and late medieval ceramic production. Brno: Masarykova univerzita; Slezská univerzita v Opavě, 2021. s. 206-277. Sources and distribution of selected commodities of high and late medieval ceramic production. ISBN 978-80-210-9920-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021.
  6. TYMONOVÁ, Markéta, Irena LOSKOTOVÁ a Martin HLOŽEK. Úvod. In Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and distribution of selected commodities of high and late medieval ceramic production. Brno: Masarykova univerzita; Slezská univerzita v Opavě, 2021. s. 7-8. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and distribution of selected commodities of high and l. ISBN 978-80-210-9920-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021.
  7. TYMONOVÁ, Markéta, Martin HLOŽEK a Zdeňka MĚCHUROVÁ. Závěr. In Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and distribution of selected commodities of high and late medieval ceramic production. Brno: Masarykova univerzita; Slezská univerzita v Opavě, 2021. s. 413-421. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and distribution of selected commodities of high and l. ISBN 978-80-210-9920-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021.

  2020

  1. TYMONOVÁ, Markéta. Medievální archeologie v českém Slezsku. Archaeologia historica. Brno: Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2020, roč. 45, č. 2, s. 553-597. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2020-2-2.
  2. TYMONOVÁ, Markéta. Vzpomínka na PhDr. Vladimíra Goše, CSc. (* 8. 9. 1942 – † 15. 1. 2020). Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2020, roč. 2020, č. 13, s. 254–261. ISSN 1803-411X.

  2019

  1. TYMONOVÁ, Markéta. Obchod Moravy, Slezska a Uher na krakovském trhu v roce 1618. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. 220 s. Obchod Moravy, Slezska a Uher na krakovském trhu v roce 1618. ISBN 978-80-7510-316-1.

  2018

  1. TYMONOVÁ, Markéta. Středověké kachle s motivem lovu nalezené v českém Slezsku a jejich provenience. Archaeologia historica. Brno: Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2018, roč. 43, č. 2, s. 511-535. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2018-2-11.
  2. TYMONOVÁ, Markéta. Šíření kachlových motivů ve světle surovinových analýz – Verbreitung der Kachelmotive im Licht der Rohstoffanalysen. In Šrejberová, J. Kachle a kachlová kamna: sborník příspěvků z mezinárodní konference k výstavě Svět kachlových kamen. 1. vyd. Ústí nad Labem: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, 2018. s. 120-134. ISBN 978-80-88140-14-6.

  2017

  1. TYMONOVÁ, Markéta. Kachle s loveckými motivy z českého Slezska a otázka jejich provenience. In Miroslaw Masojć; Marzena Cendrowska; Marta Kopec. XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne. první. Wroclaw: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wroclawskiego, 2017. s. 156-156, 2 s. ISBN 978-83-61416-85-2.
  2. TYMONOVÁ, Markéta. Příspěvek k datování zrcadlových kachlů. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 42, č. 2, s. 875-899. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2017-2-23.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 12. 2023 00:10