Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. ŘÍMOVSKÁ, Zdeňka a Kamil JANIŠ. ANTIKONCEPCE VE SVĚTLE HISTORIE. Ošetřovatelské perspektivy. Opava: Slezská univerzita Opava, 2022, roč. 5, č. 2, s. 85-96. ISSN 2570-785X.
 2. ŘÍMOVSKÁ, Zdeňka a Hana HEIDEROVÁ. DEMENCE-HISTORIE A SOUČASNOST. Ošetřovatelské perspektivy. Opava: Slezská univerzita Opava, 2022, roč. 5, č. 1, s. 89-101. ISSN 2570-785X.
 3. 2020

 4. JANIŠ, Kamil a Zdeňka ŘÍMOVSKÁ. Jedna z vybraných pandemii v minulosti. Ošetřovatelské perspektivy. 2020, roč. 2020, roč. 3, č. 1, s. 13-26, 13 s. ISSN 2570-785X.
 5. SVĚTNICKÁ, Gabriela, Kamila KOŘENÁ, Zdeňka ŘÍMOVSKÁ a Daniela NEDVĚDOVÁ. Sestra jako pacient. In PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD. SESTRY: HLAS V POPREDÍ – OŠETROVATEĽSTVOM KU GLOBÁLNEMU ZDRAVIU. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 2020. s. 140-151. ISBN 978-80-558-1596-1.
 6. 2019

 7. ŘÍMOVSKÁ, Zdeňka a Kamil JANIŠ. Experiment Lebensborn. Ošetřovatelské lperspektivy. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2019, Roč. 2., č. 2, s. 81-91, 10 s. ISSN 2570-785X.
 8. ŘÍMOVSKÁ, Zdeňka. Úvod do ergonomie: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava, 2019. 134 s.
 9. 2018

 10. ŘÍMOVSKÁ, Zdeňka. AKTIVITY DENNÍHO ŽIVOTA PARAPLEGIKŮ. In HLAS V POPREDÍ – ZDRAVIE JE ĽUDSKÉ PRÁVO. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. s. 1-5. ISBN 978-80-558-1293-9.
 11. ŘÍMOVSKÁ, Zdeňka. FYZICKÁ ZÁTĚŽ SESTER. In Recenzovaný vedecký zborník vydaný pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier 2017. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. s. 82-89. ISBN 978-80-558-1180-2.
 12. ŘÍMOVSKÁ, Zdeňka. INKONTINENCE SENIORŮ V DOMOVECH PRO SENIORY JAKO SOCIÁLNÍ PROBLÉM. Ošetřovatelské perspektivy. Opava, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 47-53. ISSN 2570-785X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 31. 5. 2023 02:11