Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Politika lesa. Debata o Národním parku Šumava v letech 1991–2010. Jazykovědné aktuality. Praha: Jazykovědné sdružení České republiky, 2023, roč. 60, 1, 2, s. 108-110. ISSN 1212-5326.
   Název česky: Politika lesa. Debata o Národním parku Šumava v letech 1991–2010
   Název anglicky: Forest policy. Debate on the Šumava National Park in the years 1991–2010

   Klíčová slova anglicky: discourse; prospective criticism

   Změnila: PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D., učo 50494. Změněno: 6. 1. 2024 06:09.
  2. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Posouvání významu termínů v publicistice a běžné mluvě (na vybraných příkladech). In Marie Čechová, Martina Spěváčková. Sociolekty v různých sférách komunikace. první. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2023. s. 210-222. ISBN 978-80-261-1193-1.
   Název česky: Posouvání významu termínů v publicistice a běžné mluvě (na vybraných příkladech)
   Název anglicky: Shifting Meaning of Terms in Journalism and Common Speech (with Selected Examples)
   RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
   Schneiderová, Soňa (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: sociolects; vocabulary; stylistics

   Změnila: PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D., učo 50494. Změněno: 7. 1. 2024 13:46.

  2022

  1. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. K některým hojně užívaným výrazům v češtině. In XVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA WYRAZ I ZDANIE W JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH OPIS, KONFRONTACJA, PRZEKŁAD. 2022.
   Název česky: K některým hojně užívaným výrazům v češtině
   Název anglicky: To some commonly used expressions in Czech

   Klíčová slova anglicky: contemporary Czech language; frequent expressions

   Změnila: PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D., učo 50494. Změněno: 13. 3. 2023 15:41.
  2. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Komfortní zóna současného vyjadřování. In Konference Sociolekty v různých sférách komunikace. 2022.
   Název česky: Komfortní zóna současného vyjadřování
   Název anglicky: The comfort zone of contemporary expression

   Klíčová slova anglicky: contemporary Czech language; frequent expressions; professional language; intellectualization; democratization

   Změnila: PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D., učo 50494. Změněno: 13. 3. 2023 15:39.
  3. SCHNEIDEROVÁ, Soňa, Radka HOLANOVÁ, Tomáš KLINKA, Martin BÍLEK, Rábová KLABÍKOVÁ, Lucie HLAVÁČOVÁ, Barbora HOLUBOVÁ a Vychopňová SUKOVÁ. Mediální výchova ve školní výuce : od teorie k praxi. Praha: Pedagogická fakulta Univerzita Karlova, 2022. 104 s. ISBN 978-80-7603-302-3.
   Název česky: Mediální výchova ve školní výuce : od teorie k praxi
   Název anglicky: Media education in school teaching: from theory to practice

   Klíčová slova anglicky: Media education
   Recenzováno: ano

   Změnila: PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D., učo 50494. Změněno: 21. 2. 2022 18:12.
  4. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Olga Müllerová: Dialog a mluvená čeština: výbor z textů. Jazykovědné aktuality. Praha: Jazykovědné sdružení České republiky, 2022, roč. 59, 3,4, s. 105-107. ISSN 1212-5326.
   Název česky: Olga Müllerová: Dialog a mluvená čeština: výbor z textů
   Název anglicky: Olga Müllerová: Dialogue and spoken Czech: committee on texts

   Klíčová slova anglicky: dialogue; spoken Czech

   Změnila: PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D., učo 50494. Změněno: 13. 3. 2023 09:52.

  2020

  1. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Hovorovost v lingvistické teorii a současné komunikační praxi. In Lucie Jílková – Kamila Mrázková – Helena Özörencik. Jak je důležité míti styl: Pocta Janě Hoffmanové. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. s. 81-94. ISBN 978-80-7422-767-7.
   Název česky: Hovorovost v lingvistické teorii a současné komunikační praxi
   Název anglicky: Colloquiality in linguistic theory and contemporary communication practice
   RIV/47813059:19240/20:A0000738 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
   Schneiderová, Soňa (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: colloquaiality; standard lanquage; colloqial standard
   Recenzováno: ano

   Změnila: PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D., učo 50494. Změněno: 3. 3. 2021 15:20.

  2019

  1. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Jazyk a dialog: výbor z textů. Jazykovědné aktuality. Praha: Jazykovědné sdružení České republiky, 2019, roč. 56, 3-4, s. 114-118. ISSN 1212-5326.
   Název česky: Jazyk a dialog: výbor z textů
   Název anglicky: Language and Dialogue: Selected Papers

   Klíčová slova anglicky: Světla Čmejrková; language; dialogue.

   Změnila: PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D., učo 50494. Změněno: 28. 3. 2020 19:14.
  2. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. K charakteristice syntaktických jevů v próze Citlivý člověk Jáchyma Topola. Bohemica Olomucensia. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2019, roč. 11, č. 2, s. 182-198. ISSN 1803-876X.
   Název česky: K charakteristice syntaktických jevů v próze Citlivý člověk Jáchyma Topola
   Název anglicky: On some syntactic phenomes in Topol's prose Citlivý člověk/Sensitive Person
   RIV/47813059:19240/19:A0000595 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
   Schneiderová, Soňa (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Jáchym Topol; prose; asyndetone; polysyndetone; juxtaposition; attribute; circumstance determination; word order; rhythmization; condensation of expression; spoken.
   Recenzováno: ano

   Změnila: PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D., učo 50494. Změněno: 23. 4. 2020 15:06.

  2018

  1. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Uvozovky v současném publicistickém textu. In Ondřej Bláha. Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. s. 259-270. ISBN 978-80-244-5465-8.
   Název česky: Uvozovky v současném publicistickém textu
   Název anglicky: Quotation marks in current journalist texts
   RIV/47813059:19240/18:A0000347 Stať ve sborníku. čeština. Česká republika.
   Schneiderová, Soňa (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: quotation marks; journalism; text; style
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D., učo 50494. Změněno: 30. 3. 2019 21:04.
Zobrazeno: 29. 2. 2024 10:35