Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. KATUŠČÁK, Dušan, Libuše FOBEROVÁ, Marek TIMKO a Richard PAPÍK. Kompendium knihovnictví 1. 2022. vyd. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna, 2022. 304 s. ISBN 978-80-7054-306-1.
  2. VALJENTOVÁ, Lucie a Richard PAPÍK. Selekční jazyky a klasifikace využitelné v rešeršních procesech - příklad MeSH. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2022. s. 181-222, 41 s. ISBN 978-80-7054-306-1.

  2020

  1. MRÁZOVÁ, Michaela, Libuše FOBEROVÁ a Richard PAPÍK. Konference Kniha ve 21. století. 2020.

  2019

  1. BOUZKOVÁ, Helena, Eva LESENKOVÁ, Richard PAPÍK a Kateřina ŽĎÁRSKÁ. Lifelong learning of the profession of librarian and information professional in health care in the Czech Republic. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. 2019, roč. 8, č. 3, s. 261-272. ISSN 2241-1925.

  2008

  1. KATUŠČÁK, Dušan, Richard PAPÍK a Barbara DROBÍKOVÁ. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. 5., 1. v češ. Nitra: Enigma, 2008. 162 s. ISBN 978-80-89132-70-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 11. 2023 13:40