Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. ZAPLETAL, Miloš. člen redakční rady časopisu Musicalia. Musicalia: časopis Českého muzea hudby, 2022. ISSN 1803-7828.
  2. ZAPLETAL, Miloš. Hudebně-muzeologické myšlení od 18. století do roku 1945. Opavě: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022. 135 s. ISBN 978-80-7510-515-8.
  3. ZAPLETAL, Miloš. Jak psát nové dějiny moravské hudby 19. a 20. století? Několik předběžných poznámek a úvah. Muzikologické fórum. 2022, roč. 11, 1-2, s. 118-128. ISSN 1805-3866.
  4. ZAPLETAL, Miloš. Janáček, Bittová a „pupeční šňůra“. In Konference Janáčkiana 2022. 2022.
  5. ZAPLETAL, Miloš. Karel Boženek – hudební muzeolog (1938–2022). Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis. 2022, roč. 15, 12.12.2022, s. 235-241. ISSN 1803-411X.
  6. ZAPLETAL, Miloš. Mendel, Křížkovský a Janáček. Muzeum bulletin. 2022, Neuveden, SUPLEMENT/22, s. 28-31. ISSN 2787-9518.
  7. ZAPLETAL, Miloš. Nad Štědroňovou minioperou o Mendelovi. Opus musicum. 2022, roč. 54, č. 3, s. 100-103. ISSN 0862-8505.
  8. ZAPLETAL, Miloš. Tvář a maska v britském videoklipu 80. let. In Přednáška na Katedře výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU v Plzni. 2022.
  9. ZAPLETAL, Miloš. Zemřel Karel Boženek, opavský muzikolog a muzeolog. Opus musicum. 2022, roč. 54, č. 3, s. 114-117. ISSN 0862-8505.

  2021

  1. ZAPLETAL, Miloš. člen redakční rady časopisu Opus musicum. Opus musicum, 2021.
  2. ZAPLETAL, Miloš. Hudebně-muzejní prezentace z pohledu Vladimíra Helferta. Opus musicum. 2021, roč. 53, č. 4, s. 28-51. ISSN 0862-8505.
  3. ZAPLETAL, Miloš. Jak psát nové dějin moravské hudby 19. a 20. století? In Výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2021. 2021.
  4. ZAPLETAL, Miloš. New Musicology. In Cyklus přednášek „Muzikologická laboratoř“. 2021.
  5. ZAPLETAL, Miloš. Willner, Arthur. Oxford University Press, 2021. 5 s. Grove Music Online.
  6. ZAPLETAL, Miloš. Základní typologie hudebně-muzeálních institucí. In International Musicological Colloquium Brno „Hudba a její paměť: Péče o hudební prameny“. 2021.

  2020

  1. ZAPLETAL, Miloš. Bibliografie slovenské hudební muzeologie. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis. 2020, roč. 13, 31.12.2020, s. 205-217. ISSN 1803-411X.
  2. ZAPLETAL, Miloš. hodnotitel projektů (AL – Umění, architektura, kulturní dědictví). Technologická agentura České republiky, 2020.
  3. ZAPLETAL, Miloš. Music Museology. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020.
  4. ZAPLETAL, Miloš. Muzea skladatelů a jejich muzeologická reflexe. In Soňa Šváčová. Museologica literaria 2019: zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou 4. – 5. júna 2019 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku, 2020. s. 211-223. ISBN 978-80-972076-5-6.
  5. ZAPLETAL, Miloš. The New Hope of the Czech Minority: The Earliest Reception of Leoš Janáček and His Music (1872–1876). In Helmut Loos – Klaus-Peter Koch – Stegan Keym. Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2020. s. 65-94. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig, Heft 22. ISBN 978-3-926196-81-1.

  2019

  1. ZAPLETAL, Miloš. Civilist Tendencies in the Inter-war Czech Music: at the Beginning of a Research. Musicologica Brunensia. 2019, roč. 54, č. 1, s. 237-251. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2019-1-15.
  2. ZAPLETAL, Miloš. Helfert’s Theory of a Music Museum ("Musical Archive") / Helfertova teorie hudebního muzea ("hudebního archivu"). Musicalia: Časopis Českého muzea hudby. 2019, roč. 11, 1-2, s. 6-45. ISSN 1803-7828.
  3. ZAPLETAL, Miloš. Lenka Křupková – Jiří Kopecký (eds.): Czech Music Around 1900. Hudební věda. 2019, roč. 56, č. 3, s. 343-349. ISSN 0018-7003.
  4. ZAPLETAL, Miloš. Rázu církevního a přitom provanuta duchem slovanským: recepce Křížkovského cyrilometodějské kantáty. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis. 2019, roč. 12, 31. 12. 2019, s. 51-68. ISSN 1803-411X.
  5. ZAPLETAL, Miloš a Markéta HANIČÁKOVÁ. Úvod do hudební muzeologie: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava, 2019. 196 s.

  2018

  1. KRÖMER, Tomáš, Dana URBÁŠKOVÁ a Miloš ZAPLETAL. Dějiny českého muzejnictví: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava, 2018. 242 s.
  2. ZAPLETAL, Miloš. Janáček ve službách první republiky. In Music Culture of Independent Czechoslovakia 1918-1939. 2018.
  3. ZAPLETAL, Miloš. On the Programmatic Character of Janáček’s Suite Compositions from the 1870s. In Jonathan Kregor. Nineteenth-Century Programme Music: Creation, Negotiations, Reception. Turnhout: Brepols, 2018. s. 359-378. Speculum musicae 32. ISBN 978-2-503-58346-4.
  4. ZAPLETAL, Miloš. Playful but Animalistically Serious: Czech Interwar Music and Sport. Czech Music Quarterly. 2018, Neuveden, č. 1, s. 15-25. ISSN 1211-0264.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2023 22:05