Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. LAPÚNIKOVÁ, Magdaléna. Jazyková zdvořilost v současné češtině. In Między historią a współczesnością/Mezi historií a současností. 2023.
  2. LAPÚNIKOVÁ, Magdaléna a Božena BEDNAŘÍKOVÁ. Konference o funkční lingvistice v Řecku. Jazykovědné aktuality. Praha: Jazykovědné sdružení České republiky, 2023, roč. 60, 3 a 4, s. 126-129. ISSN 1212-5326.
  3. LAPÚNIKOVÁ, Magdaléna a Stanislav PISKLÁK. Politesse en françis et en tchèque. In Jean-Baptiste Coyos. Actes du XLIIIe colloque international de linguistique fonctionnelle. Saint-Sébastien: Académie de la langue basque, 2023. s. 189-198. ISBN 978-84-126313-5-7.
  4. LAPÚNIKOVÁ, Magdaléna. Quelques phénomènes syntaxiques des formules de politesse tchèques et françaises. In XLIVe colloque international de linguistique fonctionnelle. 2023.
  5. LAPÚNIKOVÁ, Magdaléna. Schola ludus dnes: digitální nástroje ve výuce češtiny pro cizince. 2023.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 3. 2024 20:30