Archeologie (dvouoborové) (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 80 %
FPF:ARCHSTN041 Archeologie středověkých a novověkých panských sídel a fortifikací • 40 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 40 %
FPF:UAA0138 Středověká keramika • 40 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 20 %
FPF:UAA0051 Arch.českých zemí - doba laténská • 20 %
FPF:UAA0053 Arch.českých zemí - doba římská a SN • 20 %
FPF:UAA0055 Arch.českých zemí - doba hradištní • 20 %
FPF:UAA0122 Zásady odborné publikace • 20 %
6. semestr
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 50 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 50 %
FPF:UAA0018 Základy konzervace pro archeology • 50 %
FPF:UAA0094 Arch.českých zemí - vrcholný středověk • 50 %
FPF:UAA0099 Kamenné suroviny v pravěku stř. Evropy • 50 %
FPF:UAA0211 Prezentace archeologického kulturního dědictví • 50 %
FPF:UAA1261 Rekonstrukce zemědělství od pravěku po středověk • 50 %
FPF:UHVD0004 Kulturní antropologie • 50 %

Údaje byly předpočítány: 28. 5. 2024 16:57

Všechny obory fakulty