ARTAVTBP17 Basics of television and radio scriptwriting

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Irena Kocí, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Rudolf Merkner (lecturer)
MgA. Irena Kocí, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Rudolf Merkner (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Rudolf Merkner
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Contact Person: MgA. Mikuláš Odehnal
Timetable
each odd Monday 16:25–18:00 D1
 • Timetable of Seminar Groups:
ARTAVTBP17/A: each odd Monday 18:05–19:40 D1, I. Kocí
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je nabídnout studentům ucelený systém výchozích i specifických poznatků, nezbytných pro postupné zvládnutí a osvojení specifických metod audiovizuální žurnalistiky. Posluchači jsou postupně seznamováni s tvorbou různých typů scénářů a osvojují si práci s výrazovými a vyjadřovacími prostředky audiovizuální žurnalistiky. Součástí předmětu jsou scenáristická a studiová cvičení na zadaná témata.
Syllabus (in Czech)
 • 1. specifika rozhlasové scenáristiky – formální podoba scénáře, způsoby psaní
 • 2. první scénář rozhlasového mikrotvaru; ukázky konkrétních scénářů z praxe
 • 3. specifika televizní scenáristiky – dvě základní podoby formy scénáře (televizní vs hollywoodský)
 • 4. první scénář audiovizuálního díla – mikrotvar
 • 5. premisa – formulace nápadu do premisy, variace možností, přenášení důrazů a změny v tématu
 • 6. outline a bodový scénář – nástroj scenáristy a dramaturga
 • 7. treatment – co to je a jak s tímto scenáristickým nástrojem zacházet – nácvik
 • 8. praktické zkoušení treatmentu; makrostruktura příběhu
 • 9. základní scenáristické struktury (trojaktovka, čtyřaktovka, mozaika atp.)
 • 10. další texty ke scénáři / projektu
 • 11. praktické nácviky synopse, anotace k příběhům z hodin
 • 12. co je to autorská explikace, nácvik tohoto typu textu
 • 13. sdílení scénářů filmových nebo televizních (studenti sobě navzájem dramaturgy)
Literature
  required literature
 • LABÍK, L. Dramaturgia strihovej skladby (horizontálna a vertikálna štruktúra filmového príbehu). Zlín: VeRBum, 2013.
 • MAKOVIČKA, D. Televizní příběh. Brno: DIFA JAMU, 1996.
 • FIELD, S. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007.
 • ARONSONOVÁ, L. Scénář pro 21. století. Praha: AMU, 2014.
 • CARRIERE, J.-C. Vyprávět příběh. Praha: NFA, 1993. info
  recommended literature
 • CAMPBELL, J. Tisíc tváří hrdiny. Praha: Portál, 2000.
 • http://www.audiovizualnitvorba.cz/promeny-dramaturgie/
 • http://fondkinematografie.cz/assets/media/studie%20komplet.pdf
Assessment methods (in Czech)
teoretická příprava, praktická cvičení, analýza, konzultace
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/ARTAVTBP17