UBKKDBK041 Mass Media Communication

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Michal Novotný (lecturer)
Mgr. Bc. Michal Novotný (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Bc. Michal Novotný
Institute of The Czech Language and Library Science – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The Mass Media course should help graduates to better orient themselves in the current media and information environment.
It acquaints students with basic theoretical concepts, modern trends and then verify their theoretical knowledge in practice.
Learning outcomes
After completing the course, the student will be able to:
- to orientate oneself in the current media and information environment
- work with modern means of mass communication
Syllabus (in Czech)
 • 1. ZÁKLADNÍ POJMY
 • Charakteristika a definice pojmu, význam masových médií; Typologie, masa a další pojmy, základní modely Schémata v toku informací, příklady
 • 2. TYPY MÉDIÍ
 • Printová média (kniha, noviny, časopisy), klady a zápory; Elektronická média - film, rozhlas, televize, paměťová média, internet, sociální sítě
 • 3. MEDIÁLNÍ TÉMATA
 • Žánr a jeho charakteristika, mediální logika a formát, svoboda médií, rovnost a rozmanitost; Objektivita a informační kvalita, morálka, etika, komercionalizace a její důsledky, postmodernismus; Bulvární žurnalistika, indikátory, bulvarizace a její základní prvky
 • 4. KOMUNIKACE NA WEBU
 • Základní prostředky (prohlížeče, e-mail a e-mailing, messaging, VoIP, videocall, stream aj.); Srovnání s ostatními masovými prostředky (publikum, měření, trendy); Multimediální charakter (blogy, podcasting, komentáře a diskuse, online žánry, archivy); Fenomény Google a Seznam
 • 5. SOCIÁLNÍ SÍTĚ
 • Charakteristika a základní přehled, žebříčky, známé a méně známé sítě; Trendy, porovnání funkcionality (messengery, fotkoviště, youtube); Úvod do marketingu na sociálních sítích
Literature
  required literature
 • BEDNÁŘ, Vojtěch. . Internetová publicistika. Praha, 2011. info
 • OSVALDOVÁ, B., HALADA, J. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-807-2772-667. info
 • McQUIAL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha, 2007. info
  recommended literature
 • BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií : Od počátku do současnosti. Praha, 2011. info
 • BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Brno, 2011. info
 • RUSS-MOHL, S., BAKIČOVÁ, H. Žurnalistika. Kompletní průvodce praktickou žurnalistikou. Praha, 2005. info
  not specified
 • NOVOTNÝ, M. Markomu.cz (Online svět, sociální sítě, návody a nástroje) [online]. Dostupné z: https://markomu.cz
Teaching methods
Lecture, seminar.
Assessment methods
Seminar presentation Verbal interview Attendance
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 4p+4s/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/UBKKDBK041