UBKTV071 Seminar on analysis I

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2022
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Mikuláš Odehnal (seminar tutor)
Guaranteed by
MgA. Mikuláš Odehnal
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
UBKTV071/A: Thu 9:45–11:20 D1, M. Odehnal
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Students will be familiarized with the analysis of film components: editing, sound, camera etc. as well as the historical, political and social aspects which a film can contain.
Syllabus
 • Formal analysis of a film
  Script and editing
  Pictures
  Sounds
  Complex view of a film
Literature
  recommended literature
 • Časopisy Film a doba, Cinemapur/Cinepur, Iluminace, Kino-ikon, Cahiers du Cinéma, Positif, Sight & Sound, Screen, Variety, Kino. info
 • Deníky uvádějící filmové recenze a kritiky. info
 • Petr Szczepanik, Jaroslav Anděl (eds.). Stále Kinema: antologie českého filmového myšlení 1904-1950. Praha. NFA, 2008. info
 • Jan Svoboda. Skladba a řád. Český teoretik filmu a televize Jan Kučera. Praha: NFA, 2007. info
 • Gilles Deleuze. Obraz-pohyb a Obraz-čas. Praha, 2006. info
 • Josef Valušiak. Základy střihové skladby. Praha: AMU, 2005. info
 • Ivo Bláha. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. Praha: AMU, 2004. info
 • Jan Mukařovský. Studie I. Brno: Host, 2000. info
 • Kristin Thompsonová. Neoformolistická filmová analýza: jeden přístup, mnoho metod. Iluminace, č. 1, 1998. info
 • Aristoteles. Poetika. Praha, 1996. info
 • Jiří Cieslar. Concettino ohlédnutí. Portréty, kritiky a eseje 1975-1995. Praha: NFA, 1995. info
 • Josef Valušiak. Střihovou skladbou k n-té dimenzi. Praha: AMU, 1993. info
 • F. X. Šalda. Šaldův zápisník. Praha: Lidové noviny, 1992. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
Active participation in the seminar (two absences are permitted), final written test
The course is also listed under the following terms Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2022/UBKTV071