ARCHKRA052 Contemporary archeology

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Ondřej Klápa (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Ondřej Klápa
Institute of Archaeology – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
ARCHKRA052/A: Mon 16:25–18:00 M10, O. Klápa
Prerequisites
Participation in seminars
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the seminar is to acquaint students with the methods, principles and goals of the so-called contemporary archeology (Contemporary archeology). This sub-field of archeology, which has been developing in the Czech Republic since the beginning of the current century, brings, in addition to the knowledge about the investigated objects, new perspectives on questions of archaeological methods as such.
Learning outcomes
Basic orientation in the given issue.
Syllabus
 • 1. History of archaeological research of the recent past. 2. Methodological foundations of archaeological research of the recent past. 3. The Second World War in the light of archaeological sources I. 4. The Second World War in the light of archaeological sources II. 5. The Second World War in the light of archaeological sources III. 6. Lety u Písek, the story of one concentration camp. 7. Current and recently extinct cemeteries and the possibilities of applying archaeological methods in their investigation. 8. Archaeological investigation of the communist era here and abroad (labor camps, investigation of the graves of victims of political repression, the Iron Curtain – disappearing relics of a closed borderland) I. 9. Archaeological investigation of the communist era here and abroad (labor camps, investigation of graves of victims of political repression, iron curtain - disappearing relics of a closed borderland) II. 10. Disappeared and disappearing villages - material culture, continuity/discontinuity of settlement, process of extinction. 11. Trempové in western Bohemia. 12. Archeology of the present. 13. Garbology – the study of garbage, on the border between archeology and cultural anthropology.
Literature
  required literature
 • Juchelka, J. – Klápa, O. 2021: Terénní identifikace aktivit 2. světové války na katastrech Branky, Hradce nad Moravicí, Raduně a blízkého okolí pomocí nedestruktivních archeologických metod, jejich mapování a návrh ochrany v krajině na příkladu situace v
 • Bureš, M. – Rak, M. – Funk, L. – Tomášek, M. 2017: Hranice současnosti. Archeologický potenciál výzkumu státních hranic a pohraničí bývalého Československa. Zprávy památkové péče 77/2017, č. 4. 417-487.
 • Vařeka, P. (ed.) 2013: Archeologie 19. a 20. století. Přístupy – Metody – Témata. Západočeská univerzita v Plzni.
 • Juchelka, J. – Piętoň, M. 2019: Archeologické mapování lokalit 2. světové války v okrese Opava na příkladu tvrze Smolkov. Užití nedestruktivních archeologických metod při výzkumu polních opevňovacích prvků. Studia Archaeologica Brunensia 24/2019, č. 1. 1
 • Váňa, M. 2014: Archeologie nás: Studium vlastní minulosti jako klíč k formulování archeologických teorií. Antropowebzin 3-4/2014 – Eseje. 171-175.
 • Krajíc, R. – Měřínský, Z. – Vařeka, P. 2017: Archaeology of the 16th–20th century in the Czech republic. Archaeologia historica 42/2 , 367–399.
Teaching methods
theoretical preparation
Assessment methods
credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Teacher's information
Final written test. Participation in seminars.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/ARCHKRA052