FIUBPFUB Financial Accounting II

School of Business Administration in Karvina
Winter 2023
Extent and Intensity
1/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Beata Blechová, Ph.D. (lecturer)
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Beata Blechová, Ph.D.
Department of Finance and Accounting - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Timetable
Tue 8:05–8:50 A211
 • Timetable of Seminar Groups:
FIUBPFUB/01: Wed 13:05–14:40 A206, I. Koštuříková
FIUBPFUB/02: Tue 8:55–10:30 A211, B. Blechová
FIUBPFUB/03: Wed 14:45–16:20 A206, I. Koštuříková
Prerequisites
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( FIUBAFUA Financial Accouting I || FIUBPFUA Financial Accounting I || FIUBKFUA Financial Accounting I ) && ( ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 )) && (! FIUBPUC2 Accounting II ) && (! FIUBKUC2 Accounting II )
Successful completion of course is conditioned by Financial Accounting I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 72 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 62/72, only registered: 2/72
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim of this course is to broaden and deepen knowledge of financial accounting for business entities. The course is oriented on mastery of accounting of direct and indirect taxes, charges and foreign exchange gains and losses, accruals and deferrals and estimated items. In addition, students shall get acquainted with leasing and its accounting concept, the issue of changes in the registered capital and accounting reflection of other items of equity and liabilities. It is also intended to teach students to comprehend the contents and information value of the financial statements and disclosure of information of financial accounting. In this respect, the issue of consolidation of financial statements and audit and audit activities is not disregarded, and, last but not least, international harmonisation of accounting is included as well.
Syllabus
 • 1. Taxes in accounting - part 1
  2. Taxes in accounting - part 2
  3. Charges, subsidies and foreign exchange gains and losses in accounting
  4. Temporary assets and liabilities
  5. Leasing in accounting
  6. Registered capital and its changes
  7. Other equity and liabilities and their representation in accounting
  8. Accounting closing operations
  9. Financial statements
  10. Basics of audit and annual report
  11. International harmonisation of accounting
  12. Basic definition of consolidated financial statements
  13. Case study
Literature
  required literature
 • České účetní standardy pro podnikatele. info
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 353/2003 Sb, o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 593/1992 Sb, o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Finanční účetnictví II.: Distanční studijní opora. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2016. info
 • WEETMAN, P. Financial accounting: an introduction. Harlow: Pearson Education, 2013. ISBN 9780273789581. info
 • ŠIMÍKOVÁ, I., BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., KOŠTUŘÍKOVÁ, I., VAL. Účetnictví v příkladech. 2. vyd. Karviná: SU OPF, 2010. ISBN 978-80-7248-606-9. info
  recommended literature
 • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2017. Olomouc: ANAG, 2017. ISBN 978-80-7263-994-6. info
 • JINDRÁK, J. Sbírka souvztažností 2017. ANAG, 2017. ISBN 978-80-904256-8-2. info
 • SLÁDKOVÁ, E., STROUHAL, J. Účetnictví - výkaznictví podle českých účetních předpisů. Institut Certifikace Účetních, a.s. PRAHA, 2016. ISBN 978-80-8798-508-3. info
 • DAVIES, T. Financial accounting. Harlow, England New York: Pearson, 2012. ISBN 978-0-273-72307-3. info
 • ELLIOTT, B. Financial accounting and reporting. Harlow: Financial Times/Prentice Hall, 2012. ISBN 978-0-273-76079-5. info
 • BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J. Podvojné účetnictví v příkladech 2012. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4185-7. info
Teaching methods
Skills demonstration
Seminar classes
Assessment methods
Grade
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Ostatní studijní zátěž8
Přednáška13
Seminář26
Zkouška40
Summary87
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2023/FIUBPFUB