PEMNPMKT Strategic Marketing

School of Business Administration in Karvina
Winter 2023
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.
Department of Business Economics and Management - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Timetable
Thu 10:35–12:10 MS
 • Timetable of Seminar Groups:
PEMNPMKT/01: Thu 13:05–13:50 B207, M. Stoklasa
Prerequisites
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
None
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 13/15, only registered: 0/15
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do strategického marketingu - obecný úvod do marketingu, jeho definice, vývoj, současný stav a trendy ovlivňující celosvětové spotřební chování. Základní opakování nutných pojmů pro další využití v tomto předmětu. Vymezení strategického marketingu, jeho vývoje, současného stavu a budoucích trendů.
  2. Plátna obchodních modelů - vymezení obchodních modelů a jejich využitelnost při plánování strategií. Business Model Canvas – plátno obchodního modelu, Lean Canvas – štíhlé plátno, Value Proposition Canvas – plátno poskytované hodnoty. Vliv externích faktorů a faktoru času při práci s plátny. Design pláten, jejich testování a hodnocení.
  3. Marketingové situační analýzy - vymezení marketingového prostředí. Podrobná charakteristika analýz využitelných pro makroprostředí, vnější a vnitřní mikroprostředí. Od PEST po STEER, 3C – zákazníci, konkurenti, spolupracovníci, SWOT, BCG a GE. Zmíněny jsou také specifické analýzy nutné pro hlubší pochopení zkoumaných jevů.
  4. Úvod do firemních trhů - vymezení firemních trhů, B2B – Business to Business. Základní charakteristika B2B, odlišnosti od B2C, principy nakupování na B2B, typy B2B. Současný stav B2B trhů v ČR, nové trendy.
  5. Strategie a plánování - vymezení strategie, marketingového strategického řízení a plánování. Definice vize a mise v rámci marketingového strategického řídícího procesu. Strategické cíle, jejich tvorba. Cílové skupiny.
  6. Strategie podle marketingového mixu - produkt a produktová politika. Strategické cíle v oblasti produktu, produktové strategie, základní a pokročilé koncepty. Cena a cenová politika. Strategické cíle v oblasti ceny, cenové strategie a taktiky. Distribuce a distribuční politika. Strategické cíle v oblasti distribuce, distribuční strategie. Marketingová komunikace a komunikační politika. Strategické cíle v oblasti komunikace, komunikační strategie.
Literature
  required literature
 • SHARP, B. Jak se budují značky. Praha: Edice Knihy Omega, 2019. ISBN 978-80-7585-911-2. info
 • STOKLASA, M. a J. RAMÍK. Strategický marketing. Karviná: SU OPF, 2016. ISBN 978-80-7510-217-1. info
  recommended literature
 • DIB, Allan. Marketingový plán na jednu stránku: nejrychlejší cesta k penězům. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-2591-3. info
Assessment methods (in Czech)
Požadavky na studenta: docházka na semináře (min. 50 % účast). Hodnotící metody: průběžný písemný test (30 % hodnocení), úkoly na seminářích (20 % hodnocení), závěrečná písemná zkouška (50 % hodnocení).
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2023/PEMNPMKT