FIUNKOCP Business Valuation

School of Business Administration in Karvina
Winter 2019
Extent and Intensity
12/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Lenka Přečková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Lenka Přečková, Ph.D.
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Timetable
Sat 12. 10. 8:05–9:40 B308, Fri 29. 11. 17:15–18:50 B308, Sat 30. 11. 8:05–9:40 B308
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 60 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/60, only registered: 0/60
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je znalost konkrétních přístupů používaných při ocenění podniku a jejich praktická aplikace pomocí konkrétních výpočtů dle základních metod používaných v praxi.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Legislativa, pojmy a přístupy v oceňování
  2. Vymezení problematiky ocenění podniku
  3. Teoretický přehled metod oceňování podniku
  4. Hlavní zdroje informací pro stanovení hodnoty podniku
  5. Finanční analýza, strategická analýza a podnikatelský záměr v procesu ocenění podniku
  6. Majetkový přístup v ocenění podniku
  7. Tržní přístup v ocenění podniku
  8. Podstata výnosového přístupu v ocenění podniku
  9. Metody stanovení diskontní míry ve výnosovém přístupu
  10. Metody odhadu tempa růstu ve výnosovém přístupu
  11. Dividendové diskontní modely a modely založené na ekonomické přidané hodnotě
  12. Kombinovaný přístup v ocenění podniku
  13. Oceňování podniku podle zákona o oceňování majetku
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2019, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2019/FIUNKOCP