FIUNKOCP Business Valuation

School of Business Administration in Karvina
Winter 2023
Extent and Intensity
12/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Lenka Přečková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Lenka Přečková, Ph.D.
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Timetable
Fri 6. 10. 11:25–13:00 B307, Fri 3. 11. 11:25–13:00 B307, Fri 1. 12. 11:25–13:00 B307
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 35/50, only registered: 1/50
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
1. Definition of the issue for enterprises valuation
2. Business valuation process
3. Financial analysis
4. Cost approach to enterprises valuation
5. Comparative approach to enterprises valuation
6. Revenue approach to interprises valuation
7. Dividend discount models
Syllabus
 • 1. Definition of the issue for enterprises valuation
  2. Business valuation process
  3. Financial analysis
  4. Cost approach to enterprises valuation
  5. Comparative approach to enterprises valuation
  6. Revenue approach to interprises valuation
  7. Dividend discount models
Literature
  required literature
 • MAŘÍK M. a kol., 2018. Metody oceňování podniku: Proces ocenění – základní metody a postupy. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-87865-38-5.
 • PŘEČKOVÁ, Lenka. Oceňování aktiv: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018, 121 pp. ISBN 978-80-7510-304-8. info
  recommended literature
 • VOCHOZKA, M., 2011. Metody komplexního hodnocení podniku. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3647-1
 • JAKUBEC, M. a P. KARDOŠ, 2016. Riadenie hodnoty podniku. Bratislava: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-8168-460-9.
 • KRABEC, T., 2006. Oceňování podniku a standard hodnoty. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2865-0
Assessment methods
Written exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2023/FIUNKOCP