FIUNKOCP Business Valuation

School of Business Administration in Karvina
Winter 2021
Extent and Intensity
12/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Lenka Přečková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Lenka Přečková, Ph.D.
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Timetable
Sat 25. 9. 8:55–10:30 AULA, Sat 23. 10. 8:55–10:30 AULA, Sat 27. 11. 8:55–10:30 AULA
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 62 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 2/62, only registered: 0/62
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je znalost konkrétních přístupů používaných při ocenění podniku a jejich praktická aplikace pomocí konkrétních výpočtů dle základních metod používaných v praxi.
Syllabus
 • 1. Theoretical base for enterprises valuation
  2. Basic approaches to valuation
  3. Appraisal process, methods and information for business valuation
  4. Main information sources for business valuation
  5. Methods of financial analysis
  6. New criterions of financial analysis
  7. Cost approach to enterprises valuation
  8. Business plan in process of company valuation
  9. Revenue approach to enterprises valuation
  10. Methods of determination of discount rate in revenue approach
  11. Methods of expected growth rate in revenue approach
  12. Dividend discount models
  13. Comparative approach to enterprises valuation
Literature
  required literature
 • KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniků. Praha: C.H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-529-1.
 • MAŘÍK, M. a kol., 2011. Metody oceňování podniku. Ekopress. ISBN 978-80-86929-67-5
 • VOCHOZKA, M., 2011. Metody komplexního hodnocení podniku. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3647-1
  recommended literature
 • JAKUBEC, M. a P. KARDOŠ, 2016. Riadenie hodnoty podniku. Bratislava: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-8168-460-9.
 • GRÜNWALD, R. Finanční analýza pro oceňování podniku. Praha: VŠE, 2004. ISBN 80-245-0700-5
 • NEUMAIEROVÁ, I. A KOL. Řízení hodnoty podniku. Praha: Profess Consulting, 2005. ISBN 80-7259-022-7.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2021/FIUNKOCP