Obrázek kurzu
Logo fakulty
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Společenský a diplomatický protokol

1 lekce
celkem 1 hodina
zdarma
Jste tady poprvé?
Přihlásit se do kurzu
Už máte vytvořený účet?
Přihlásit se do IS SU

Lektoři

Ing. Patrik Kajzar, Ph.D.
kajzar@opf.slu.cz
Ing. Patrik Kajzar, Ph.D.
kajzar@opf.slu.cz

Osnova e-kurzu

 • 1. Úvod do pravidel společenského styku
  Základní pravidla a pojmy. Etiketa a její historie. Osobnosti české etikety. Společenská významnost lidí. Společenské prohřešky lidí. Komunikace mezi lidmi. Představování, vizitky a tituly.
  2. Společenské oblečení
  Dress Code, pánské oblečení, dámské oblečení.
  3. Cestování a volný čas
  Obchodní cesta. Soukromá cesta. Dovolená a volný čas. Sport. Cestujeme MHD. Jezdíme na kole. Cestujeme vlakem a autobusem. Cestujeme lodí a letadlem. Jízda automobilem a na motocyklu.
  4. V zaměstnání
  Ucházíme se o zaměstnání. Chování v zaměstnání. Poprvé šéfem. Timemanagement. Kolektiv.
  5. Etika společenských akcí a v podnikání
  Základní zásady společenského chování při návštěvě různých společenských akcí ? divadlo, kino, vernisáž, koncerty, plesy, taneční zábavy, promoce, svatební hostiny, firemní večírky, rauty. Pravidla stolování.
  6. Zásady a specifika obchodního jednání ve vybraných zemích
  Obchodní etiketa jednání se zahraničními partnery ve vybraných zemích. Příprava na obchodní jednání, základní charakteristika kultur.
  7. Společenské podniky a příležitosti
  Druhy společenských podniků a příležitostí. Organizace jednotlivých podniků. Pozvání a pozvánky.
  8. Diplomatické styky a diplomatický protokol
  Diplomacie a diplomatické styky. Orgány státu pro mezinárodní styk. Diplomatická mise. Konzulární styky a konzuláty. Pravidla pro další protokolární akce a diplomatickou korespondenci.

Více o e-kurzu

 • Literatura
   povinná literatura
  • GULLOVÁ, S. Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol. 3., doplněné a přepracované vydání. Praha: Grada, 2013. ISBN 978?80-247-4418-6.
  • NĚMČANSKÝ, M. Společenský, diplomatický a obchodní protokol. SU OPF Karviná, 2011. ISBN 978-80-7248-636-6.
  • SMEJKAL, V. a H. S. BACHRACHOVÁ. Velký lexikon společenského chování. 2. rozšířené vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3650-1.
   doporučená literatura
  • KAJZAR, P. Společenský protokol. Karviná: SU OPF (k dispozici na univerzitním por, 2013.
  • ŠPAČEK, L. Nová velká kniha etikety. Praha: Mladá fronta, 2008. ISBN 978-80-204-1954-0.
  • POWELL, M. Behave Yourself!: The Essential Guide To International Etiquette. Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2005. ISBN 9780762736720.
  • MATHÉ, I. a L. ŠPAČEK. Etiketa. Praha: BB art., 2005. ISBN 80-7341-564-X.
  • ŠRONĚK, I. Etiketa podnikání s přihlédnutím k hotelnictví, cestovnímu ruchu a lázeňství. Praha: VŠH, 2004. ISBN 80-86578-21-6.

Informace o publikaci

Požadavky na studenta: docházka na semináře, průběžné testy, seminární práce a její prezentace.
Hodnotící metody: docházka na semináře min. 60 % (10 % hodnocení), 2 průběžné testy (20 % hodnocení), seminární práce a její prezentace (10 % hodnocení), ústní zkouška (60 % hodnocení).