Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
FVP B0111P190003 SPEP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 8. 7. 2020 – 8. 7. 2025
Garant: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FVP SPEPBcP_1 SPEPBcP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
bakalářský prezenční jednooborový
FVP SPEPBcK_1 SPEPBcK Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
bakalářský kombinovaný jednooborový
FVP SPEPBcC_1 SPEPBcC Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
FVP B0188P190001 SPP Sociální patologie a prevence
Název anglicky: Social Pathology and Prevention
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 6. 2019 – 29. 6. 2029
Garant: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FVP SPPBcP_4 SPPBcP Sociální patologie a prevence
Název anglicky: Social Pathology and Prevention
bakalářský prezenční jednooborový
FVP SPPBcK_4 SPPBcK Sociální patologie a prevence
Název anglicky: Social Pathology and Prevention
bakalářský kombinovaný jednooborový
FVP SPPBcC_4 SPPBcC Sociální patologie a prevence
Název anglicky: Social Pathology and Prevention
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
FVP B0188P190004 EPOS Edukační péče o seniory
Název anglicky: Educational Care for Seniors
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 8. 7. 2020 – 8. 7. 2025
Garant: PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FVP EPOSBcP_2 EPOSBcP Edukační péče o seniory
Název anglicky: Educational Care for Seniors
bakalářský prezenční jednooborový
FVP EPOSBcK_2 EPOSBcK Edukační péče o seniory
Název anglicky: Educational Care for Seniors
bakalářský kombinovaný jednooborový
FVP B0911P360003 DENH Dentální hygiena
Název anglicky: Dental hygiene
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 6. 2020 – 11. 6. 2025
Garant: MUDr. Oldřich Res, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FVP DENHBcP_1 DENHBcP Dentální hygiena
Název anglicky: Dental hygiene
bakalářský prezenční jednooborový
FVP B0913P360031 PORA Porodní asistence
Název anglicky: Birth Assistance
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2020 – 14. 7. 2030
Garant: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FVP PORABcP_1 PORABcP Porodní asistence
Název anglicky: Birth Assistance
bakalářský prezenční jednooborový
FVP B0913P360037 PEDO Pediatrické ošetřovatelství
Název anglicky: Pediatric nursing
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 31. 8. 2021 – 31. 8. 2026
Garant: MUDr. Alice Nogolová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FVP PEDOBcP_1 PEDOBcP Pediatrické ošetřovatelství
Název anglicky: Pediatric nursing
bakalářský prezenční jednooborový
FVP PEDOBcK_1 PEDOBcK Pediatrické ošetřovatelství
Název anglicky: Pediatric nursing
bakalářský kombinovaný jednooborový
FVP B0913P360040 VSEO Všeobecné ošetřovatelství
Název anglicky: General nursing
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 4. 11. 2021 – 4. 11. 2026
Garant: MUDr. Matúš Peteja, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FVP VSEOBcP_1 VSEOBcP Všeobecné ošetřovatelství
Název anglicky: General nursing
bakalářský prezenční jednooborový
FVP VSEOBcK_1 VSEOBcK Všeobecné ošetřovatelství
Název anglicky: General nursing
bakalářský kombinovaný jednooborový
FVP VSEOBcC_1 VSEOBcC Všeobecné ošetřovatelství
Název anglicky: General nursing
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Název anglicky: Social Work in Public Administration
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 2. 2022 – 19. 2. 2027
Garant: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Social Work in Public Administration
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Social Work in Public Administration
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Social Work in Public Administration
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
FVP N0111P190004 SPEP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 4. 2023 – 27. 4. 2028
Garant: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Special Education with Focus on Education
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education of Persons with Impaired Communication Abilities
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education with Focus on Education
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Special Education of Persons with Impaired Communication Abilities
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Public Administration and Social Politics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2020 – 17. 3. 2025
Garant: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Public Administration and Social Politics
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Public Administration and Social Politics
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Public Administration and Social Politics
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Název anglicky: Communication with People with Disabilities
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Communication with People with Disabilities
v akred. studijním programu, kombinovaný
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B5341 B5341-OSET Ošetřovatelství
Název anglicky: Nursing
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: MUDr. Matúš Peteja, Ph.D.

Obory:
Obory:
FVP 5341R009 VSSBcP Všeobecná sestra
Název anglicky: General Nursing Studies
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: MUDr. Matúš Peteja, Ph.D.
FVP 5341R009 VSSBcK Všeobecná sestra
Název anglicky: General Nursing Studies
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: MUDr. Matúš Peteja, Ph.D.
B6702 B6702-MTS Mezinárodní teritoriální studia
Název anglicky: International Territoral Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
FVP 6702R017 SESBcP Středoevropská studia
Název anglicky: Central European Studies
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
B6731 B6731-SPSP Sociální politika a sociální práce
Název anglicky: Social Policy and Social Work
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
Název anglicky: Public Administration and Social Politics
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 7. 2014 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Název anglicky: Public Administration and Social Politics
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 7. 2014 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
B7507 B7507-SvP Specializace v pedagogice
Název anglicky: Specialization in Pedagogy
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
FVP 7502R008 SPPBcP Sociální patologie a prevence
Název anglicky: Social Pathology and Prevention
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 3. 3. 2014 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D., doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
FVP 7502R008 SPPBcK Sociální patologie a prevence
Název anglicky: Social Pathology and Prevention
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 3. 3. 2014 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D., doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
FVP 7507R109 EPOSBcK Edukační péče o seniory
Název anglicky: Educational Care for Seniors
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 26. 2. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D.
FVP N6702 N6702-MTS Mezinárodní teritoriální studia
Název anglicky: International Territorial Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 1. 2009 – 30. 6. 2020

Obory:
Obory:
FVP 6702T017 SESNaP Středoevropská studia
Název anglicky: Central European Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Public Politics and Public Administration in the Central Europe
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 9. 10. 2014 – 31. 12. 2024
N6731 N6731-SPSP Sociální politika a sociální práce
Název anglicky: Social Policy and Social Work
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
Název anglicky: Public Administration and Social Policy
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 5. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Název anglicky: Public Administration and Social Policy
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 26. 2. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
FVP X_1541 1541 Sociální politika a sociální práce
Název anglicky: Social Policy and Social Work
magisterský navazující, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech, vyučovací jazyk: čeština čeština
P7105 P7105 Historické vědy
Název anglicky: Historical Sciences
doktorský, 3 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
FVP P7107 P7107-HV Historické vědy
Název anglicky: Historical Sciences
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
FVP 7105V085 MDSEPhP Moderní dějiny střední Evropy
Název anglicky: Modern History of the Central Europe
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 26. 2. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
FVP 7105V085 MDSEPhK Moderní dějiny střední Evropy
Název anglicky: Modern History of the Central Europe
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 26. 2. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
FVP_CZV_M FVP_CŽV_M Kurzy CŽV typu M (mimo rámec akreditovaných programů)
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání mimořádné
FVP X_1402 B5341-OSET Ošetřovatelství
Název anglicky: Nursing
celoživotní vzdělávání, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
FVP 5341R009 VSSBcC CŽV Bc Všeobecná sestra
Název anglicky: General Nursing Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech, vyučovací jazyk: čeština čeština
FVP X_1406 SPPczv Sociální politika a sociální práce
Název anglicky: Social Policy and Social Work
celoživotní vzdělávání, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
Název anglicky: Public Administration and Social Policy
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech, vyučovací jazyk: čeština čeština
FVP X_1456 B7507-SvP Specializace v pedagogice
Název anglicky: Specialization in Pedagogy
celoživotní vzdělávání, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
Název anglicky: Social Pathology and Prevention
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech, vyučovací jazyk: čeština čeština
FVP 7507R109 EPOSBcC CŽV Bc Edukační péče o seniory
Název anglicky: Educational Care for Seniors
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech, vyučovací jazyk: čeština čeština
Rek X_1540 1540 Programy akreditované ministerstvy
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání, 1.5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 1. 2020 – 20. 1. 2023
Název anglicky: Study leading to the extension of professional qualifications focused on special pedagogical, didactical and educational activities in schools and classes set up for children, pupils and students with special educational needs (combined form of study)
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 7. 2023 – 10. 7. 2026
FVP X_1558 VP_VŠS Vzdělávací program VŠS
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
Název anglicky: nevyplněno
specializační vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
specializační vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
FVP X_1583 1583 Předměty pro zahraniční studenty
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání, 3 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina

Obory:
Obory:
FVP P201801 SP201801 Předměty pro zahraniční studenty
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání mimořádné, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: 20. 6. 2024 23:14