ARCHSTN043 Krajinná archeologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jakub Novák, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.
Ústav archeologie - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Pro bakalářské studenty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kursu je obeznámit studenty s problematikou archeologického výzkumu pravěké a historické krajiny ve vztahu k přírodnímu prostředí, tj. pojímaného jako proměnlivý komplex vzájemně se ovlivňujících přírodních faktorů a antropogenních aktivit. V úvodu budou posluchači seznámeni s terminologií a se stručným přehledem bádání jakož i tradičních i novějších metod jejího výzkumu. Kurs posléze zaměří na poznání a charakteristiku vývoje klimatických podmínek a osídlení v pravěku, dále jeho struktury a dílčích entit (agrární sídliště, centrální sídla, exploatační a výrobní areály, pohřební a sociokultovní areály, ale i komunikace a hranice) vč. možností jejich identifikace a predikce.
Osnova
 • 1. Úvod – terminologie, dějiny bádání. 2. Krajina jako komplex sídelních a přírodních areálů. 3. Metodika výzkumu krajiny 1 4. Metodika výzkumu krajiny 2 5. Metodika výzkumu krajiny 3 6. Vývoj přírodních podmínek v pravěku. 7. Vývoj osídlení v pravěku. 8. Symbolický význam a funkce krajiny v pravěku. 9. Vývoj přírodních podmínek v době historické. 10. Vývoj osídlení v době historické. 11. Symbolický význam a funkce krajiny v době historické. 12. Charakteristika a vývoj vlivu přírodních faktorů na pravěké osídlení 13. Rekonstrukce historické krajiny a predikce osídlení na základě přírodních faktorů
Literatura
  povinná literatura
 • Gojda, M.: Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny. Praha 2000.
 • Kuna, M. a kol.: Nedestruktivní archeologie. Praha 2004.
 • David, B. – Thomas, J. (eds.): Handbook of Landscape Archaeology. New York 2008.
  doporučená literatura
 • Brůna, V. – Beneš, J. (eds.): Archeologie a krajinná ekologie. Most 1994.
 • Hořínková, A. – Kováčik, P. – Stuchlík, S.(eds.): Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT. Opava 2014.
 • Černý, E.: Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin. Historicko – geografická studie v regionu Drahanské vrchoviny. Brno 1992.
 • Born, M.: Geographie der ländlichen Siedlungen 1. Die Genese und Siedlungsformen in Mitteleuropa (Studienbücher der Geographie). Stuttgart 1977.
 • Demján, P. – Dreslerová, D.: Modeling distribution of archaeological settlement evidence based on heteregeneous spatial and temporal data. Journal of Archaological Sciences 69, May, 2016,100-109.
 • Dreslerová, D. – Kočár, P. – Chuman, T.: Pravěké osídlení, půdy a zemědělské strategie. Archeologické rozhledy 68, 2016, 19-46.
 • Kováčik, P. – Janák, V. – Śčučka, J. (eds.): Interdisciplinární výzkum krajiny na pomezí Slezska a Moravy. Opava – Ostrava – Olomouc 2020.
Výukové metody
Přednášky, semináře
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.