UHVDB022 Příprava a realizace tematické exkurze

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2016
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Podíl na přípravě exkurze s historickou, vlastivědnou a kulturně historickou tematikou. Přípravou se rozumí vytvoření písemného sylabu (vč. seznamu doporučené literatury), jeho verbální prezentace a podíl na organizačním zabezpečení exkurse.
Informace učitele
Příprava a realizace exkurze
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023, zima 2023, léto 2024.