UHVDB022 Příprava a realizace tematické exkurze

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Igor Zmeták, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Igor Zmeták, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Podíl na přípravě exkurze s historickou, vlastivědnou a kulturně historickou tematikou. Přípravou se rozumí vytvoření písemného sylabu (vč. seznamu doporučené literatury), jeho verbální prezentace a podíl na organizačním zabezpečení exkurze.
Výstupy z učení
Podíl na přípravě exkurze s historickou, vlastivědnou a kulturně historickou tematikou. Přípravou se rozumí vytvoření písemného sylabu (vč. seznamu doporučené literatury), jeho verbální prezentace a podíl na organizačním zabezpečení exkurze.
Osnova
  • Podíl na přípravě exkurze s historickou, vlastivědnou a kulturně historickou tematikou. Přípravou se rozumí vytvoření písemného sylabu (vč. seznamu doporučené literatury), jeho verbální prezentace a podíl na organizačním zabezpečení exkurze.
Výukové metody
Podíl na přípravě exkurze s historickou, vlastivědnou a kulturně historickou tematikou. Přípravou se rozumí vytvoření písemného sylabu (vč. seznamu doporučené literatury), jeho verbální prezentace a podíl na organizačním zabezpečení exkurze.
Metody hodnocení
Podíl na přípravě exkurze s historickou, vlastivědnou a kulturně historickou tematikou. Přípravou se rozumí vytvoření písemného sylabu (vč. seznamu doporučené literatury), jeho verbální prezentace a podíl na organizačním zabezpečení exkurze.
Informace učitele
Příprava a realizace exkurze
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023, zima 2023, léto 2024.