UHVHPPBP38 Úvod do dějin umění

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Marian Hochel, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Marian Hochel, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 8:05–9:40 M8
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Propedeutický přednáškový cyklus poskytuje základní přehled o problematice uměleckého díla, jeho identifikace, interpretace a prezentace v kontextu dějin umění a kultury. Přednášky jsou koncipovány tak, aby studentům historie umožnily uvažovat o uměleckém díle jako o dobovém obrazovém prameni a obeznámily je se základními metodami práce s tímto typem historického pramene. Student se na konkrétních příkladech z dějin umění naučí rozeznávat stěžejní znaky uměleckého díla, jeho proměny v prostoru a čase, seznámí se s možnostmi jeho poznání a interpretace, ale i s významem a typologií umělecké tvorby v oblasti vizuální kultury.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- shrnout typologií umělecké tvorby v oblasti vizuální kultury;
- popsat stěžejní znaky uměleckého díla, jeho proměny v prostoru a čase;
- interpretovat umělecké dílo jako historický pramen.
Osnova
 • 1. Teorie, definice a klasifikace umění
 • 2. Umělecké dílo a problematika jeho interpretace v dějinách umění
 • 3. Umělecké dílo jako obrazový historický pramen
 • 4. Metodika znalectví
 • 5. Umělecká kritika
 • 6. Ikonografie a ikonologie
 • 7. Dějiny umění jako dějiny krásy
 • 8. Dějiny umění jako dějiny ošklivosti
 • 9. Dějiny umění, symboly a symbolika
 • 10. Formální analýza I (malba, kresba)
 • 11. Formální analýza II (grafika)
 • 12. Formální analýza III (sochařská díla)
 • 13. Formální analýza IV (uměleckořemeslná produkce)
Literatura
  povinná literatura
 • Mikš, F. Gombrich: tajemství obrazu a jazyk umění: pozvání k dějinám a teorii umění. Brno 2014.
 • Gombrich, E. H. Příběh umění. Praha 1997.
 • Eco, U. Dějiny ošklivosti. Praha 2015.
 • Panofsky, E. Význam ve výtvarném umění. Praha 2013.
 • Eco, U. Dějiny krásy. Praha 2015.
  doporučená literatura
 • Kroupa, J. Školy dějin umění: metodologie dějin umění 1. Brno 2007.
 • Rada, P. Keramika (Výtvarné techniky). Praha 2007.
 • Teissig, K. Kresba (Výtvarné techniky). Praha 2010.
 • Krejča, A. Grafika (Výtvarné techniky). Praha 2010.
 • Huyghe, R. Řeč obrazů. Praha 1973.
 • Huyghe, R. (ed.): Umění středověku. Umění a lidstvo. Larousse. Praha 1969.
 • Mikš, F. – Kesner, L. Gombrich: porozumět umění a jeho dějinám. Brno 2010.
 • Losos, L. Malba (Výtvarné techniky). Praha 2010.
 • Huyghe, R. (ed.): Umění renesance a baroku. Umění a lidstvo. Larousse. Praha 1970.
 • Herout, J. Slabikář návštěvníků památek. Praha 2011.
 • Gombrich, E. H. – Konečný, L. Umění a iluze: studie o psychologii obrazového znázorňování. Praha 1985.
 • Ševčík, O. Architektura – historie – umění: kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století. Praha 2007.
 • Baleka, J. Výtvarné umění. Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha 2002 (1997).
 • Kesner, L. Muzeum umění v digitální době: vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Praha 2000.
 • Huyghe, R. (ed.): Umění nové doby. Umění a lidstvo. Larousse. Praha 1974.
 • Zahrádka, P. Estetika na přelomu milénia: vybrané problémy současné estetiky. Brno 2010.
 • Vaněk, J. Estetika v proměnách prožitků: cesty, propasti a pasti estetiky. Praha 2014.
 • Buscaroli, P. (ed.). Cesare Ripa: Ikonologie. Praha 2019.
 • Chalumeau, J.-L. Přehled teorií umění. Přehled filozofie a historie umění a kritiky. Praha 2003.
 • Huyghe, R. (ed.): Umění pravěku a starověku. Umění a lidstvo. Larousse. Praha 1967.
Výukové metody
přednášky, skupinová diskuse
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UHVHPPBP38