KLJAP120 Angličtina 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2009
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Helga Müllerová
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je sjednotit úroveň znalostí studentů v oblasti lexikální, gramatické i syntaktické s důrazem na komunikativní funkci a harmonický rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení). Vychází se z faktu, že úroveň jazykových kompetencí přijatých studentů fakulty je různá a jsou tedy děleni do skupin podle úrovně svých znalostí (začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí).
Literatura
    doporučená literatura
  • Oxenden, Latham-Koenig, Seligson. New English File Pre-Intermediate, Oxford 2009. Student´s Book + Workbook. info
  • McCARTHY, M., O´DELL, F. English Vocabulary in Use. Cambridge, 2005. info
  • MURPHY, R. English Grammar in Use, intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. ISBN 0 521-53762-2. info
  • O'NEIL, R. DUCKWORTH, M., GUDE, K. New Success at First Certificate. Oxford, 2001. ISBN 0-19-453332-8. info
  • SOARS, L.& J. New Headway Student's Book + Workbook. Oxford: Oxford University Press, 2000. info
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Předmět je ukončen zápočtem, který studenti získají na základě aktivní účasti v hodinách, průběžného písemného či ústního testování a úspěšného absolvování zápočtového testu. V průběhu semestru mají studenti možnost získat 100 bodů jako maximum, přičemž k získání zápočtu je 70 bodů minimum. Studenti mají závaznou 75% docházku.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.