KLJAP120 Angličtina 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2015
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Dana Kašingová (cvičící)
Garance
PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je sjednotit úroveň znalostí studentů v oblasti lexikální, gramatické i syntaktické s důrazem na komunikativní funkci a harmonický rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení). Vychází se z faktu, že úroveň jazykových kompetencí přijatých studentů je různá a jsou tedy děleni do skupin podle úrovně svých znalostí (začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí). Výběr správné úrovně viz: http://www.slu.cz/fpf/cz/kabinet-lektorskych-jazyku/aktuality/pokyny-pro-vyber-jazykove-skupiny. V závislosti na zařazení do skupiny se pracuje se třemi úrovněmi učebnice English for Life - Elementary, Pre-Intermediate a Intermediate.
Literatura
    doporučená literatura
  • Oxenden, Latham-Koenig, Seligson. New Emglish File Elementary, Oxford 2009. Student´s Book + Workbook. info
  • Oxenden, Latham-Koenig, Seligson. New English File Intermediate, Oxford 2009. Student´s Book + Workbook. info
  • Oxenden, Latham-Koenig, Seligson. New English File Pre-Intermediate, Oxford 2009. Student´s Book + Workbook. info
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Předmět je ukončen zápočtem, který studenti získají na základě domácí přípravy, aktivní účasti v seminářích, prezentace vybraného tématu před skupinou a písemného testu (70% úspěšnost). Studenti tohoto předmětu mají závaznou 75% docházku.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.