KLJAP120 Angličtina 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Markéta Johnová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Machničová (cvičící)
Garance
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvíjet znalosti studentů získaných na střední škole. Důraz je přitom kladen na gramaticko-lexikální stránku jazyka a harmonický rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) tak, aby studenti srozumitelně a gramaticky správně komunikovali v běžných situacích ústní i písemnou formou na dané jazykové úrovni. Probíraná témata odrážejí okruhy prvních dvou lekcí doporučené literatury. Budou rozšířena o další doplňkové materiály odrážející specifické potřeby studentů tak, aby prohlubovaly znalosti studovaného oboru, ale také znalosti o anglicky mluvících zemích v Evropě i ve světě a upevňovaly vědomí existence rozlišných kultur a společností současného multikulturního světa. Výstupní úroveň předmětu odpovídá stupni B1+ a cílem celé série předmětů Angličtina 1. - 5. je, aby studenti dosáhli jazykové úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Osnova
 • Syllabus:
  1. Food and restaurants, understanding phonetics
  2. Present simple and continuous, action and non-action verbs
  3. Sport, winning, cheating, long vowels, prefixes, suffixes
  4. Past tenses: simple, continuous, perfect
  5. Family, personality, each other, reflexive pronouns
  6. Revise and Check Unit 1
  7. Money, phrasal verbs, saying numbers
  8. Present perfect and past simple, sentence stress
  9. Strong adjectives: exhausted, amazed, etc.
  10. Present perfect continuous, sentence stress
  11. Transport and travel, how long + take, stress in compound nouns
  12. Revise and Check Unit 2
  13. Final test
Literatura
  povinná literatura
 • Oxenden, Latham-Koenig, Seligson. New English File Intermediate, Oxford 2009. Student´s Book + Workbook. info
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Předmět je ukončen zápočtem, který studenti získají na základě úspěšného absolvování zápočtového testu. Studenti mají možnost získat 100 % úspěšnosti jako maximum, přičemž k získání zápočtu je 70 % úspěšnost minimum.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.