UBKDX017 Syntax 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2020
Rozsah
0/4/0. Cvičení 4 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKDX017/A: Rozvrh nebyl do ISu vložen. S. Schneiderová
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Disciplína vede studenty k pochopení vnitřní výstavby vyšších mluvnických celků a jejich fungování v komunikaci. Součástí jsou výklady interpunkční povahy, aby student byli schopni s pochopením zvládnout i interpunkčně náročné texty.
Osnova
 • 1. Úvod do syntaktické problematiky, komentář k odborné syntaktické literatuře.
  2. Česká interpunkce a její hlavní zásady.
  3. Pojetí skladby; termíny věta a výpověď. Gramatický větný vzorec.
  4. Vlastnosti výpovědi, propoziční akt a jeho složky.
Literatura
  povinná literatura
 • Svobodová, J. Základy syntaxe. Distanční text. Opava, 2009. info
  doporučená literatura
 • Svobodová, J. Průvodce českou interpunkcí. VADE MECUM BOHEMIAE, 2012. info
 • Hubáček, J. aj. Čeština pro učitele. VADE MECUM BOHEMIAE, 2010. info
Informace učitele
- účast v přímé výuce nebo samostatně zpracovaný podrobný popis postupu samostudiem a přípravou k interpunkčnímu diktátu (min. 30 řádků souvislého textu bez interpunkčních chyb);
- průběžné samostudium zadaných pasáží;
- splnění zápočtového interpunkčního diktátu (složeného ze 7 větných celků; diktát vychází z teoretické kapitoly a příkladů uvedených k interpunkčním jevům v Průvodci českou interpunkcí).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2022, zima 2023.