UCJANGBP01 Praktická cvičení 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2020
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Diana Adamová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Machničová (cvičící)
Steven Morris, M.A. (cvičící)
Garance
PhDr. Diana Adamová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJANGBP01/A: Út 13:05–14:40 M10, Čt 11:25–13:00 M8, M. Machničová
UCJANGBP01/B: Út 9:45–11:20 M10, Čt 13:05–14:40 M13, M. Machničová
UCJANGBP01/C: Út 9:45–11:20 M10, Čt 11:25–13:00 M8, S. Morris
UCJANGBP01/D: Út 13:05–14:40 M10, Čt 13:05–14:40 M13, S. Morris
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Jazykové znalosti v rozsahu přijímacích zkoušek.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na systematický a všestranný rozvoj jazykové kompetence a na praktickou aplikaci komunikativních dovednosti pro středně pokročilé mluvčí angličtiny (úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce). Studenti si ve cvičeních upevní a prohloubí znalost anglické gramatiky, rozšíří slovní zásobu a procvičí výslovnost. Důraz bude kladen na poslech a mluvení. Hodiny budou založeny na lekcích 1–4 učebnice First Result.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- domluvit se v běžném hovoru
- napsat krátký dopis
- porozumět jednoduššímu psanému textu
Osnova
 • 1. Unit 1: Lead in. Reading: multiple choice. Vocabulary: describing personality.
 • 2. Unit 1: Grammar: talking about the future. Listening: multiple choice. Speaking.
 • 3. Unit 1: Use of English: key word transformation. Vocabulary: using a dictionary. Writing: an informal letter.
 • 4. Unit 2: Lead in. Reading: multiple matching. Vocabulary: natural landscapes.
 • 5. Unit 2: Grammar: verb patterns. Listening: sentence completion. Speaking.
 • 6. Unit 2: Use of English: open cloze. Vocabulary: collective nouns. Writing: a formal email.
 • 7. Unit 3: Lead in. Reading: gapped text. Vocabulary: extreme adjectives.
 • 8. Unit 3: Grammar: past tenses. Listening: multiple choice. Speaking.
 • 9. Unit 3: Use of English: multiple-choice cloze. Vocabulary: phrasal verbs with put. Writing: a story.
 • 10. Unit 4: Lead in. Reading: gapped text. Vocabulary: films.
 • 11. Unit 4: Grammar: simple and continuous tenses. Listening: multiple choice. Speaking.
 • 12. Unit 4: Use of English: open cloze. Vocabulary: phrasal verbs with take. Writing: a review.
 • 13. Revise and check 1–4.
Literatura
  povinná literatura
 • Davies, P. and Falla, T. (2014). Cambridge English First Result: Workbook. Oxford: OUP.
 • Paul A. Davies, Tim Falla. FCE Result - Student´s Book. Oxford, 2008. ISBN 9780194800273. info
  doporučená literatura
 • Eeastwood, J. (2008). Oxford Practice Grammar Intermediate. Oxford: OUP
 • Muprhy, R. (2012). English Grammar in Use Intermediate. 4th ed. Cambridge: CUP.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
účast na cvičení, písemná a ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022, zima 2023.