UCJANGBP01 Praktická cvičení 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Diana Adamová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Hájek (cvičící)
Mgr. Barbora Hamplová (cvičící)
Steven Morris, M.A. (cvičící)
PhDr. Libor Práger, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Diana Adamová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJANGBP01/A: Po 15:35–17:10 M8, St 13:55–15:30 H3, B. Hamplová, S. Morris
UCJANGBP01/B: Út 15:35–17:10 M8, St 8:05–9:40 M8, B. Hamplová, S. Morris
Předpoklady
Úroveň anglického jazyka B1+ až B2 podle Společného evropského referenčního rámce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na systematický a všestranný rozvoj jazykové kompetence a na praktickou aplikaci komunikativních dovednosti pro středně pokročilé mluvčí angličtiny (úroveň B1+ až B2 Společného evropského referenčního rámce). Studenti si ve cvičeních upevní a prohloubí znalost anglické gramatiky, rozšíří slovní zásobu a procvičí výslovnost. Důraz bude kladen na poslech a mluvení. Hodiny budou založeny na lekcích 1-5 učebnice English File Intermediate Plus (4. vydání, r. 2020).
Výstupy z učení
Prohloubení a upevnění všech jazykových kompetencí odpovídajících úrovni B1+ až B2.
Osnova
 • 1. Úvodní informace a zahájení kurzu
 • 2. Unit 1: Pronouns, names, vowels
 • 3. Unit 1: Adjectives, suffixes, word stress
 • 4. Unit 2: Present tenses, packing, s/z
 • 5. Unit 2: Possessives, shops and services, -r
 • 6. Unit 3: Past simple and continuous, stages of life, -ed
 • 7. Unit 3: prepositions, photography, word stress
 • 8. Unit 4: future forms, rubbish and recycling, /ai/ + /ei/
 • 9. Unit 4: first and second conditionals, study and work, word stress
 • 10. Unit 5: present perfect simple, television, /w/ /v/ /b/
 • 11. Unit 5: present perfect continuous, the country, vowel sounds
 • 12. Final Revision of Units 1-5; Zápočtový test
Literatura
  povinná literatura
 • Latham-Koenig, Ch, C. Oxenden a K. Chomacki. English File Intermediate Plus Student’s Book. Oxford: Oxford University Press, 2020
  doporučená literatura
 • Eeastwood, J. (2008). Oxford Practice Grammar Intermediate. Oxford: OUP Muprhy, R. (2012). English Grammar in Use Intermediate. 4th ed. Cambridge: CUP.
 • Davies, P. and Falla, T. (2015). Cambridge English First Result: Student‘s Book. Oxford: OUP. Davies, P. and Falla, T. (2014). Cambridge English First Result: Workbook. Oxford: OUP.
Výukové metody
Cvičení
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2023.