UCJANGBP01 Praktická cvičení 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Diana Adamová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Hájek (cvičící)
Mgr. Barbora Hamplová (cvičící)
Steven Morris, M.A. (cvičící)
PhDr. Libor Práger, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Diana Adamová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJANGBP01/A: Po 9:45–11:20 M12, Po 9:45–11:20 H2, Út 13:05–14:39 H3, P. Hájek, B. Hamplová, S. Morris
Předpoklady
Jazykové znalosti v rozsahu přijímacích zkoušek.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na systematický a všestranný rozvoj jazykové kompetence a na praktickou aplikaci komunikativních dovednosti pro středně pokročilé mluvčí angličtiny (úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce). Studenti si ve cvičeních upevní a prohloubí znalost anglické gramatiky, rozšíří slovní zásobu a procvičí výslovnost. Důraz bude kladen na poslech a mluvení. Hodiny budou založeny na lekcích 1–4 učebnice First Result.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- domluvit se v běžném hovoru
- napsat krátký dopis
- porozumět jednoduššímu psanému textu
Osnova
 • 1. Unit 1: Lead in. Reading: multiple choice. Vocabulary: describing personality.
 • 2. Unit 1: Grammar: talking about the future. Listening: multiple choice. Speaking.
 • 3. Unit 1: Use of English: key word transformation. Vocabulary: using a dictionary. Writing: an informal letter.
 • 4. Unit 2: Lead in. Reading: multiple matching. Vocabulary: natural landscapes.
 • 5. Unit 2: Grammar: verb patterns. Listening: sentence completion. Speaking.
 • 6. Unit 2: Use of English: open cloze. Vocabulary: collective nouns. Writing: a formal email.
 • 7. Unit 3: Lead in. Reading: gapped text. Vocabulary: extreme adjectives.
 • 8. Unit 3: Grammar: past tenses. Listening: multiple choice. Speaking.
 • 9. Unit 3: Use of English: multiple-choice cloze. Vocabulary: phrasal verbs with put. Writing: a story.
 • 10. Unit 4: Lead in. Reading: gapped text. Vocabulary: films.
 • 11. Unit 4: Grammar: simple and continuous tenses. Listening: multiple choice. Speaking.
 • 12. Unit 4: Use of English: open cloze. Vocabulary: phrasal verbs with take. Writing: a review.
 • 13. Revise and check 1–4.
Literatura
  povinná literatura
 • Davies, P. and Falla, T. (2014). Cambridge English First Result: Workbook. Oxford: OUP.
 • Paul A. Davies, Tim Falla. FCE Result - Student´s Book. Oxford, 2008. ISBN 9780194800273. info
  doporučená literatura
 • Eeastwood, J. (2008). Oxford Practice Grammar Intermediate. Oxford: OUP
 • Muprhy, R. (2012). English Grammar in Use Intermediate. 4th ed. Cambridge: CUP.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
účast na cvičení, písemná a ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2022, zima 2023.