UHVHMBP014 Medieval History I

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2020
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Hana Komárková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Hana Komárková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Hana Komárková, Ph.D.
Institute of Historical Sciences - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites
TYP_STUDIA ( B )
For bachelor students
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the lecture is to provide students with basic knowledge not only about the problems of medieval history, but also about their conception within European historiography. The lectures will emphasize the interpretation of historical phenomena and the creation of history as a construct influenced by social processes. A basic overview of European political, cultural and economic history of the Early Middle Ages will be supplemented through analysis of selected topics based on analysis of source material.
Learning outcomes
Student will gain basic knowledge not only about the problems of medieval history, but also about their conception within European historiography.
Syllabus
 • 1. Middleages - basic information, periodization
 • 2. Migration period
 • 3. Byzantine empire in Early Middle Ages
 • 4. Frankisch empire in Early Middle Ages
 • 5. Middle Europe in Early Middle Ages
 • 6. Muslim Empire in Early Middle Ages
 • 7. Medieval East and West
 • 8. Investiture Controversy
 • 9. Medieval France and England - culture and society
 • 10. Byzantine empire in High Middle Ages
 • 11. Development of Eastern Europe in High Middle Ages
 • 12. Medieval culture
 • 13. Middle Ages as a phenomenon of pop-culture
Literature
  required literature
 • Brooke, Ch. Evropa středověku v letech 962-1154, Praha. info
 • Colins, R. Evropa raného středověku 300-1000, Praha. info
 • Drška, V.-Picková, D. Dějiny středověké Evropy. Praha, 2004. info
 • Graus, F. Živá minulost. Středověké tradice a představy o středověku. Praha 2017.
 • Mundy, J. Evropa vrcholného středověku 1150-1300, Praha. info
  recommended literature
 • Bednaříková, J. Stěhování národů. Praha 2003.
 • Bednaříková, J. Frankové a Evropa. Praha 2009.
 • Duby, G. Rytíř, žena a kněz. Manželství ve Francii v době feudalismu, Praha 2002. info
 • Duby, G. (ed.). Dějiny Francie od počátků po současnost. Praha 2003. info
 • Duby, G. Umění a společnost ve středověku. Praha-Litomyšl 2002.
 • Dvorník, F. Zrod střední a východní Evropy ( Mezi Byzancí a Římem ). Praha 1999. info
 • ENNENOVÁ, E. Ženy ve středověku. Praha: Argo, 2001. ISBN 80-7203-369-7. info
 • Honzák, F. a kol.:. Evropa v proměnách staletí. info
 • Kantorowicz, E. Dvě těla krále. Praha 2014.
 • Keller, H. Otoni. Jindřich I. Ptáčník, Ota I., II., III., Jindřich II. Praha 2004.
 • LeGoff, J. Zrození očistce. Praha 2003.
 • Nodl, M. Středověk v nás. Praha 2015.
Teaching methods
lectures, work with historical sources, presentation of seminar paper
Assessment methods
Oral examination, attendance (75% at least), active participation, seminar paper
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2020, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2020/UHVHMBP014