UBKCJLNP12 Interpretační seminář k literatuře 20. století

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Tichý, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Martin Tichý, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKCJLNP12/A: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
Nejsou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován tak, aby kromě elementárního repetitorního základu zintenzivnil schopnost analýzy, interpretace a výkladu textu, ať už v podobě literárněhistorické, nebo literárněkritické. Kromě faktických informací o hlavních proměnách české literatury minulého století se studenti seznámí i s konkrétními díly vybraných autorů.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- samostatně interpretovat moderní literární text;
- situovat literární text do jeho historického kontextu.
Osnova
 • 1. Buřiči? (F. Gellner: Radosti života, Nové verše; K. Toman: Torzo života, Měsíce).
 • 2. Povídkářky počátku století (R. Svobodová: Marné lásky; B. Benešová: Myšky; M. Majerová: Mučenky).
 • 3. Poezie v roce 1918: mezi experimentem a vlastenectvím (S. K. Neumann: Nové zpěvy; A. Sova: Zpěvy domova).
 • 4. Proměna dramatu (F. Šrámek: Léto; K. Čapek: R.U.R., F. Langer: Dvaasedmdesátka).
 • 5. Velké skladby poetismu (V. Nezval: Podivuhodný kouzelník, Edison; K. Biebl: Nový Ikaros).
 • 6. Společnost a jedinec v zrcadle románu (K. Čapek: Válka s Mloky; M. Pujmanová: Lidé na křižovatce; E. Hostovský: Černá tlupa).
 • 7. Po válce. (V. Holan: Rudoarmějci, F. Hrubín: Hirošima, F. Halas: A co?)
 • 8. Ve jménu nové víry i k jejím hranicím. (P. Kohout: Verše a písně, V. Káňa: Parta brusiče Karhana, J. Otčenášek: Občan Brych)
 • 9. Poezie všedního dne a Skupina 42 (Jiří Kolář: Prométheova játra, Jiří Šotola: Svět náš vezdejší, časopis Květen).
 • 10. Próza 60. let 20. stol. (Ludvík Vaculík: Sekyra, Bohumil Hrabal: Pábitelé, Milan Kundera: Žert)
 • 11. Normalizace a česká poezie. (Dílo J. Skácela, O. Mikulášek: Agogh, K. Šiktanc: Český orloj)
 • 12. Underground a samizdat jako hledání přirozenosti (Vaculíkova Edice Petlice, osobnost I. M. Jirouse).
 • 13. České drama v poválečné vřavě (Václav Havel, Josef Topol, Pavel Kohout ad.).
Literatura
  povinná literatura
 • Janoušek, Pavel a kol. Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. Praha, 2012. info
 • ČERVENKA, M. et al. Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století. Praha, 2005. info
 • MUKAŘOVSKÝ, J. et al. Dějiny české literatury IV. Praha, 1995. info
  doporučená literatura
 • JANOUŠEK, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945-1989. (I. 1945-1948; II. 1948-1958). Praha 2007. info
 • PAPOUŠEK, V. et al. Lomy vertikál. Česká literatura v letech 1924–1934. Praha: Academia, 2014
 • PAPOUŠEK, V. et al. Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935–1947. Praha: Academia, 2017.
 • PAPOUŠEK, V. et al. Dějiny nové moderny (1905-1923). Praha, 2010. info
 • JANOUŠEK, P. a kol. Dějiny české literatury 1945-1989, III. Praha, 2008. info
 • Dokoupil, B. - Zelinský, M. Slovník české prózy 1945-1984. Ostrava, 1994. info
 • ČERVENKA, M. - MACURA, V. - MED, J. - PEŠAT, Z. Slovník básnických knih. Praha, 1990. info
Výukové metody
Komentované čtení, referáty.
Metody hodnocení
Předpokládá se průběžná příprava na jednotlivé okruhy formou četby konkrétních textů. Interpretační esej.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022, zima 2023.