UBKCJLNP12 Interpretační seminář k literatuře 20. století

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Tichý, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Martin Tichý, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKCJLNP12/A: Út 13:55–15:30 M7, J. Chrobák, M. Tichý
Předpoklady
Nejsou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován tak, aby kromě elementárního repetitorního základu zintenzivnil schopnost analýzy, interpretace a výkladu textu, ať už v podobě literárněhistorické, nebo literárněkritické. Kromě faktických informací o hlavních proměnách české literatury minulého století se studenti seznámí i s konkrétními díly vybraných autorů.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- samostatně interpretovat moderní literární text;
- situovat literární text do jeho historického kontextu.
Osnova
 • 1. Buřiči? (F. Gellner: Radosti života, Nové verše; K. Toman: Torzo života, Měsíce).
 • 2. Povídkářky počátku století (R. Svobodová: Marné lásky; B. Benešová: Myšky; M. Majerová: Mučenky).
 • 3. Poezie v roce 1918: mezi experimentem a vlastenectvím (S. K. Neumann: Nové zpěvy; A. Sova: Zpěvy domova).
 • 4. Proměna dramatu (F. Šrámek: Léto; K. Čapek: R.U.R., F. Langer: Dvaasedmdesátka).
 • 5. Velké skladby poetismu (V. Nezval: Podivuhodný kouzelník, Edison; K. Biebl: Nový Ikaros).
 • 6. Společnost a jedinec v zrcadle románu (K. Čapek: Válka s Mloky; M. Pujmanová: Lidé na křižovatce; E. Hostovský: Černá tlupa).
 • 7. Po válce. (V. Holan: Rudoarmějci, F. Hrubín: Hirošima, F. Halas: A co?)
 • 8. Ve jménu nové víry i k jejím hranicím. (P. Kohout: Verše a písně, V. Káňa: Parta brusiče Karhana, J. Otčenášek: Občan Brych)
 • 9. Poezie všedního dne a Skupina 42 (Jiří Kolář: Prométheova játra, Jiří Šotola: Svět náš vezdejší, časopis Květen).
 • 10. Próza 60. let 20. stol. (Ludvík Vaculík: Sekyra, Bohumil Hrabal: Pábitelé, Milan Kundera: Žert)
 • 11. Normalizace a česká poezie. (Dílo J. Skácela, O. Mikulášek: Agogh, K. Šiktanc: Český orloj)
 • 12. Underground a samizdat jako hledání přirozenosti (Vaculíkova Edice Petlice, osobnost I. M. Jirouse).
 • 13. České drama v poválečné vřavě (Václav Havel, Josef Topol, Pavel Kohout ad.).
Literatura
  povinná literatura
 • Janoušek, Pavel a kol. Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. Praha, 2012. info
 • ČERVENKA, M. et al. Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století. Praha, 2005. info
 • MUKAŘOVSKÝ, J. et al. Dějiny české literatury IV. Praha, 1995. info
  doporučená literatura
 • JANOUŠEK, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945-1989. (I. 1945-1948; II. 1948-1958). Praha 2007. info
 • PAPOUŠEK, V. et al. Lomy vertikál. Česká literatura v letech 1924–1934. Praha: Academia, 2014
 • PAPOUŠEK, V. et al. Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935–1947. Praha: Academia, 2017.
 • PAPOUŠEK, V. et al. Dějiny nové moderny (1905-1923). Praha, 2010. info
 • JANOUŠEK, P. a kol. Dějiny české literatury 1945-1989, III. Praha, 2008. info
 • Dokoupil, B. - Zelinský, M. Slovník české prózy 1945-1984. Ostrava, 1994. info
 • ČERVENKA, M. - MACURA, V. - MED, J. - PEŠAT, Z. Slovník básnických knih. Praha, 1990. info
Výukové metody
Komentované čtení, referáty.
Metody hodnocení
Předpokládá se průběžná příprava na jednotlivé okruhy formou četby konkrétních textů. Interpretační esej.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLNP12