UBKCJLBP06 Zvuková stránka a grafémika češtiny

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kristýna Dufková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Pelegrinová (cvičící)
Garance
Mgr. Kristýna Dufková, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 13:05–14:40 PrPed; a Čt 1. 12. 13:05–14:40 H4, Čt 8. 12. 13:05–14:40 H4, Čt 15. 12. 13:05–14:40 H4
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKCJLBP06/A: Út 9:45–11:20 H3, K. Pelegrinová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat základní informace o zvukové a pravopisné stránce češtiny. V rámci zvukové stránky se student seznámí s hlediskem fonetickým a fonologickým. Součástí přednášek je rovněž poučení o grafémice češtiny a pravidlech českého pravopisu.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - znát základní fonetickou a fonologickou terminologii - popsat zvukou stránku jazyka - popsat změny fonémů při výslovnosti - provést fonetickou transkripci - znát a používat základní principy českého pravopisu
Osnova
 • 1. Předmět studia fonetiky a fonologie
 • 2. Prozódie a suprasegmentální jednotky
 • 3. Slabika
 • 4. Takt a modulace
 • 5. Distinktivní rysy a opozice
 • 6. Artikulační fonetika
 • 7. Akustická a auditivní fonetika
 • 8. Přehled pravidel výslovnosti a pravopisu vokálů
 • 9. Přehled pravidel výslovnosti a pravopisu konsonantů
 • 10. Spojování konsonantů a asimilace, hranice slov v písmu
 • 11. Členicí znaménka v pravopise češtiny
 • 12. Pravopis velkých písmen
 • 13. Psaní a výslovnost slov přejatých
Literatura
  povinná literatura
 • KRČMOVÁ, M. Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty. Ostrava : OU, 2009. info
 • Hlavsa, Zdeněk-a kol. eds. PRAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU:. s Dodatkem Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy České republiky, Praha : Academia 2005n. Praha : Fortuna 1997. Praha, 2005. info
 • KROBOTOVÁ, Milena; JODASOVÁ Helena. Základy českého pravopisu a pravopisná cvičení. Ostrava: OU, 2005. Ostrava, 2005. info
 • HŮRKOVÁ, J. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia, 1995. info
  doporučená literatura
 • HÁLA, B. Výslovnost spisovné češtiny I. Výslovnost slov českých. Praha: SPN, 1967. info
 • Karlík, P., Nekula, M., Z Rusínová (Eds.). Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2000. info
 • KRČMOVÁ, M. In Příruční mluvnice češtiny KARLÍK, P. - NEKULA, M. - RUSÍNOVÁ, Z., eds. Praha: 1996, 1996. info
  neurčeno
 • ROMPORTL, M., aj. Výslovnost spisovné češtiny II. Výslovnost slov přejatých. Praha: Academia, 1978. info
Výukové metody
Přednáška a seminář.
Metody hodnocení
Zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2023.