FYBSC0005 Elektřina a magnetismus

Fyzikální ústav v Opavě
léto 2024
Rozsah
4/2/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jan Hladík, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.
Fyzikální ústav v Opavě
Předpoklady
( FAKULTA ( FU ) && TYP_STUDIA ( B )) || ( FAKULTA ( MU ) && TYP_STUDIA ( B ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vybudování klasické teorie elektromagnetického pole induktivním způsobem. Kurs je završen formulací Maxwellových rovnic a odvozením jejich základních důsledků.
Výstupy z učení
Student bude po úspěšném absolvování:
- ovládat klasickou elektrodynamiku v míře potřebné pro pochopení následně probíraných jevů;
- znát zákonitosti elektromagnetismu uplatňovat při monitorování;
- chápat roli elektromagnetických jevů v běžně známých situacích;
- schopen skeptického posouzení tlaků, jenž se objevují v ideologizované podobě.
Osnova
 • - Pojem pole
 • - Elektrostatika I – Coulombův zákon
 • - Elektrostatika II – Gaussův zákon
 • - Elektrostatika III – potenciál a energie elektrostatického pole
 • - Elektrostatika IV – kapacita
 • - Elektrostatika V – dielektrika
 • - Transport elektrického náboje I – elektrický proud a odpor
 • - Transport elektrického náboje II – stejnosměrné obvody
 • - Magnetické pole I – působení na elektrický náboj
 • - Magnetické pole II – zdroje magnetického pole
 • - Magnetické pole III – v látkovém prostředí
 • - Elektromagnetická indukce I – Faradayův indukční zákon
 • - Elektromagnetická indukce II – indukčnost a magnetická energie
 • - Elektromagnetická indukce III – střídavé obvody
 • - Maxwellovy rovnice I – zobecnění dílčích zákonů
 • - Maxwellovy rovnice II – základní důsledky
 • - Maxwellovy rovnice III – elementy optiky
 • - Maxwellovy rovnice IV – další vybrané jevy
Výukové metody
přednášky; cvičení
Metody hodnocení
Aktivní účast na cvičení a 100% odevzdaných domácích úloh. Studenti v rámci ústní zkoušky prokazují znalosti, přehled a adekvátní schopnost řešit problémy z oblasti fyziky vymezené názvem předmětu.
Informace učitele
https://is.slu.cz/www/hle0002/vyuka/elemagn/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.