APUNAT22 Elektřina a magnetismus

Fyzikální ústav v Opavě
léto 2021
Rozsah
4/2/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.
Fyzikální ústav v Opavě
Předpoklady
( FAKULTA ( FU ) && TYP_STUDIA ( B ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vybudování klasické teorie elektromagnetického pole induktivním způsobem. Kurs je završen formulací Maxwellových rovnic a odvozením jejich základních důsledků.
Výstupy z učení
Student bude po úspěšném absolvování:
- ovládat klasickou elektrodynamiku v míře potřebné pro pochopení následně probíraných jevů;
- znát zákonitosti elektromagnetismu uplatňovat při monitorování;
- chápat roli elektromagnetických jevů v běžně známých situacích;
- schopen skeptického posouzení tlaků, jenž se objevují v ideologizované podobě.
Osnova
 • - Pojem pole
 • - Elektrostatika I – Coulombův zákon
 • - Elektrostatika II – Gaussův zákon
 • - Elektrostatika III – potenciál a energie elektrostatického pole
 • - Elektrostatika IV – kapacita
 • - Elektrostatika V – dielektrika
 • - Transport elektrického náboje I – elektrický proud a odpor
 • - Transport elektrického náboje II – stejnosměrné obvody
 • - Magnetické pole I – působení na elektrický náboj
 • - Magnetické pole II – zdroje magnetického pole
 • - Magnetické pole III – v látkovém prostředí
 • - Elektromagnetická indukce I – Faradayův indukční zákon
 • - Elektromagnetická indukce II – indukčnost a magnetická energie
 • - Elektromagnetická indukce III – střídavé obvody
 • - Maxwellovy rovnice I – zobecnění dílčích zákonů
 • - Maxwellovy rovnice II – základní důsledky
 • - Maxwellovy rovnice III – elementy optiky
 • - Maxwellovy rovnice IV – další vybrané jevy
Literatura
  povinná literatura
 • Břeň, I. Havlíček, V. Kříha, P. Kulhánek, J. Pacák, J. Rozehnal,V. Scholtz. Dostupné na www.aldebaran.cz/elmg/ (poslední přístup 25. 10. 2017). Anglický originál je dostupný na MIT Physics 8.02 Electricity & Magnetism http://web.mit.edu/8.02t/www/802TEAL
 • Liao, Sen-ben & Dourmashkin, Peter & Belcher, John W., Kurz MIT „Fyzika 8.02 Elektřina a magnetizmus“ na Aldebaran.cz, fyzikální projekt TEAL/Studio a Massachusetts Institute of Technology, český překlad pro Aldebaran.cz D.
  doporučená literatura
 • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER, DUB, Petr, ed. Fyzika. 2., přeprac. vyd. Přeložil Miroslav ČERNÝ. Brno: VUTIUM, c2013. Překlady vysokoškolských učebnic. ISBN 978-80-214-4123-1.
Výukové metody
přednášky; cvičení
Metody hodnocení
Aktivní účast na cvičení a 100 % odevzdaných domácích úloh. Studenti v rámci ústní zkoušky prokazují znalosti, přehled a adekvátní schopnost řešit problémy z oblasti fyziky vymezené názvem předmětu.
Informace učitele
https://is.slu.cz/www/hle0002/vyuka/elemagn/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023, léto 2024.