FYBSC0004 Fyzikální praktikum I – Mechanika a termika

Fyzikální ústav v Opavě
zima 2022
Rozsah
0/0/3. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Jiří Duda (cvičící)
RNDr. Daniel Charbulák, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hynek Sekanina, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Daniel Charbulák, Ph.D.
Fyzikální ústav v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FYBSC0004/A: Út 9:45–12:10 116, H. Sekanina
Předpoklady
( FAKULTA ( FU ) && TYP_STUDIA ( B ))
Znalost středoškolské fyziky a matematiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posluchači budou v rámci praktických měření ověřovat nabyté znalosti v oblasti mechaniky a molekulové fyziky.
Výstupy z učení
Student bude schopen vysvětlit podstatu zkoumaného fyzikálního jevu, provést experiment s dostupnými laboratorními pomůckami, vyhodnotit výsledky měření a určit chybu měření.
Osnova
  • 1. Úvodní praktikum. 2. Měření základních fyzikálních veličin. 3. Měření tíhového zrychlení. 4. Moment setrvačnosti. 5. Steinerova věta. 6. Modul pružnosti v tahu. 7. Modul pružnosti ve smyku. 8. Balistické kyvadlo. 9. Kalorimetrická měření. 10. Měření tepelné vodivosti kovů. 11. Viskozita kapalin. 12. Vlastnosti plynů.
Literatura
    doporučená literatura
  • Strzondala R. Konzultační cvičení z mechaniky a molekulové fyziky, Část A, B. FPF SU v Opavě, Opava, 1994. info
  • Vašina P., Strzondala R. Fyzikální praktikum I - Mechanika, teplo. FPF SU v Opavě, Opava, 1991. info
  • Krupka F., Kalivoda L. Fyzika. SNTL, Praha, 1989. info
    neurčeno
  • Landau L. D., Lifšic J. M. Úvod do teoretickej fyziky 1 - Mechanika a elektrodynamika. ALFA/ Mir, Bratislava, 1980. info
Výukové metody
Laboratorní cvičení.
Metody hodnocení
Zápočet je udělován za alespoň 75% účast na seminářích, úspěšného zvládnutí dvou kontrolních testů (bodový zisk minimálně 60% maxima), a vypracování seminární práce.
Navazující předměty
Informace učitele
Vzorové protokoly z minulých měření jsou zavěšeny ve složce Učební materiály v IS.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2023.