INMBPERP Podnikové informační systémy - ERP

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2015
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Kateřina Slaninová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Kateřina Slaninová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Kateřina Slaninová, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznámí studenty se základními pojmy a strukturou integrovaných podnikových informačních systémů (Enterprise Ressource Planning - ERP), konkrétními řešeními na bázi systémů SAP, Oracle, a Microsoft Dynamics NAV, základními příklady konkrétního použití Microsoft Dynamics NAV.
Osnova
 • 1. Základní pojmy z oblasti integrovaných informačních systémů (ERP).
  2. Typy a klasifikace, struktury ERP systémů.
  3. Analytické nástroje v ERP systémech a jejich přínos pro management.
  4. Databáze používané v ERP systémech.
  5. Systém SAP, oblast jeho použití a způsobu jeho parametrizace.
  6. Systém Oracle, oblast jeho použití a způsobu jeho parametrizace.
  7. Systém Microsoft Dynamics NAV a jeho struktura.
  8. Základy práce se systémem Microsoft Dynamics NAV.
  9. Princip integrace ERP v Microsoft Dynamics NAV.
  10. Moduly sytému Microsoft Dynamics NAV.
  11. Analytické nástroje systému Microsoft Dynamics NAV.
  12. Dataporty a reporty v systému Microsoft dynamics NAV.
  13. Případové studie.
  1. Struktura a princip ERP systému jako informačního systému firmy,základní pojmy, typy ERP Systémů, typy a klasifikace ERP systémů.
  2. Principy architektury a přehled funkcí systému SAP, metody jeho parametrizace, databáze systému SAP.
  3. Principy architektury a přehled funkcí ERP systémů na bázi Oracle, metody jejich parametrizace, databáze systémů Oracle.
  4. Principy architektury, struktura a uživatelské prostředí systému Microsoft Dynamics NAV, základní nastavení systému, dimenze.
  5. Kmenová data systému Microsoft Dynamics NAV: zákazníci, dodavatelé.
  6. Kmenová data systému Microsoft Dynamics NAV: zboží, nastavení a práce s nimi.
  7. Moduly nákup a logistika systému Microsoft Dynamics NAV, příklady.
  8. Moduly prodej systému Microsoft Dynamics NAV, příklady.
  9. Doplňkové moduly systému Microsoft Dynamics NAV
  10. Analytické funkce systému Microsoft Dynamics NAV, základní nastavení, jednoduché analýzy.
  11. Vývojové prostředí Microsoft Dynamics NAV: tabulky a práce s nimi.
  12. Vývojové prostředí Microsoft Dynamics NAV: reporty.
  13. Vývojové prostředí Microsoft Dynamics NAV: dataporty.
Literatura
  povinná literatura
 • LUSZCZAK, A. a R. SINGER. Microsoft Dynamics NAV: výukový kurz. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2851-0. info
 • VYMĚTAL, D. Podnikové informační systémy - ERP. Karviná: SU OPF, 2010. ISBN 978-80-7248-618-2. info
 • Van der HOEVEN, H. ERP and Business Processes Illustrated with Microsoft Dynamics NAV 2009. Coral Springs: Lumina press, 2009. ISBN 978-1-60594-305-3. info
  doporučená literatura
 • Online nápověda MS DYNAMICS NAV 2013 R2. URL info
 • VANĚK, J. a R. ŠPERKA. Informační systémy. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-855-1. info
 • SODOMKA, P. a H. KLČOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2878-7. info
 • GÁLA, L., J. POUR a P. TOMAN. Podniková informatika. Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1278-4. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Písemný test
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Test, seminární práce, zkouška, min 70% účast na seminářích
Jiná zátěž: vyhledávání a zpracování zdrojů na internetu.

AktivityNáročnost [h]
Domácí příprava na výuku40
Ostatní studijní zátěž35
Přednáška13
Semestrální práce20
Seminář26
Celkem134
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.