INMBPERP Podnikové informační systémy - ERP

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2016
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Milena Janáková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Kateřina Slaninová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Kateřina Slaninová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Kateřina Slaninová, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznámí studenty se základními pojmy a strukturou integrovaných podnikových informačních systémů (Enterprise Resource Planning - ERP), konkrétními řešeními na bázi systémů SAP, Oracle, a Microsoft Dynamics NAV a základními příklady konkrétního použití Microsoft Dynamics NAV.
Osnova
 • 1. Základní pojmy z oblasti ERP. Význam informačního systému (IS). Historie IS. Architektura podnikového IS. Oblasti nasazení IS
  2. Struktura a princip ERP systému jako IS firmy. Typy a klasifikace ERP systémů. Ukázka architektury ERP systému SAP. Parametrizace a databáze SAP. Ukázkový příklad vystavení dokladu
  3. Principy architektury a přehled funkcí ERP systémů na bázi Oracle a metody jejich parametrizace. Databáze systémů Oracle
  4. Principy architektury Microsoft Dynamics NAV. Struktura a uživatelské prostředí Microsoft Dynamics NAV. Základní nastavení systému. Dimenze
  5. Kmenová data systému Microsoft Dynamics NAV: zákazníci, dodavatelé
  6. Kmenová data systému Microsoft Dynamics NAV: zboží, nastavení a práce s nimi
  7. Moduly nákup a logistika systému Microsoft Dynamics NAV, příklady
  8. Moduly prodej systému Microsoft Dynamics NAV, příklady
  9. Doplňkové moduly systému Microsoft Dynamics NAV, příklady
  10. Analytické nástroje a funkce systému Microsoft Dynamics NAV a jejich přínos pro management. Základní nastavení. Analýzy
  11. Vývojové prostředí Microsoft Dynamics NAV: administrátorská role, tabulky a práce s nimi
  12. Vývojové prostředí Microsoft Dynamics NAV: dataporty a reporty
  13. Případové studie v systému Microsoft Dynamics NAV
Literatura
  povinná literatura
 • LUSZCZAK, A. a R. SINGER. Microsoft Dynamics NAV: výukový kurz. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2851-0. info
 • VYMĚTAL, D. Podnikové informační systémy - ERP. Karviná: SU OPF, 2010. ISBN 978-80-7248-618-2. info
 • Van der HOEVEN, H. ERP and Business Processes Illustrated with Microsoft Dynamics NAV 2009. Coral Springs: Lumina press, 2009. ISBN 978-1-60594-305-3. info
  doporučená literatura
 • Application Help for Microsoft Dynamics NAV 2013 R2. URL info
 • VANĚK, J. a R. ŠPERKA. Informační systémy. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-855-1. info
 • SODOMKA, P. a H. KLČOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2878-7. info
 • GÁLA, L., J. POUR a P. TOMAN. Podniková informatika. Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1278-4. info
Informace učitele
Průběžný test, seminární práce, minimálně 70% účast na seminářích, samostatné zpracování příkladů, vyhledávání a zpracování zdrojů na Internetu, zpracování cizojazyčných zdrojů a příprava na řešení týmových úkolů na seminářích.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.