INMBPERP Podnikové informační systémy - ERP

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2021
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Kateřina Slaninová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Kateřina Slaninová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Kateřina Slaninová, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Rozvrh
St 13:55–15:30 B307
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
INMBPERP/01: St 15:35–16:20 B307, K. Slaninová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznámí studenty se základními pojmy a strukturou integrovaných podnikových informačních systémů (Enterprise Resource Planning - ERP), konkrétními řešeními na bázi systémů SAP, Oracle, a MS Dynamics 365 Business Central a základními příklady konkrétního použití MS Dynamics 365 Business Central.
Osnova
 • 1. Základní pojmy z oblasti ERP. Význam informačního systému (IS). Historie IS. Architektura podnikového IS. Oblasti nasazení IS
  2. Struktura a princip ERP systému jako IS firmy. Typy a klasifikace ERP systémů. Ukázka architektury ERP systému SAP. Parametrizace a databáze SAP. Ukázkový příklad vystavení dokladu
  3. Principy architektury a přehled funkcí ERP systémů na bázi Oracle a metody jejich parametrizace. Databáze systémů Oracle
  4. Principy architektury MS Dynamics 365 Business Central. Struktura a uživatelské prostředí MS Dynamics 365 Business Central. Základní nastavení systému. Dimenze
  5. Kmenová data systému MS Dynamics 365 Business Central: zákazníci, dodavatelé
  6. Kmenová data systému MS Dynamics 365 Business Central: zboží, nastavení a práce s nimi
  7. Moduly nákup a logistika systému MS Dynamics 365 Business Central, příklady
  8. Moduly prodej systému MS Dynamics 365 Business Central, příklady
  9. Doplňkové moduly systému MS Dynamics 365 Business Central, příklady
  10. Analytické nástroje a funkce systému MS Dynamics 365 Business Central a jejich přínos pro management. Základní nastavení. Analýzy
  11. Vývojové prostředí MS Dynamics 365 Business Central: administrátorská role, tabulky a práce s nimi
  12. Vývojové prostředí MS Dynamics 365 Business Central: dataporty a reporty
  13. Případové studie v systému MS Dynamics 365 Business Central
Literatura
  povinná literatura
 • VYMĚTAL, D. Podnikové informační systémy - ERP. Karviná: SU OPF, 2010. ISBN 978-80-7248-618-2. info
  doporučená literatura
 • Application Help for Microsoft Dynamics NAV 2013 R2. URL info
 • DEMILIANI, S a D TACCONI. Dynamics 365 Business Central Development Quick Start Guide. Birmingham: Packt Publishing Ltd., 2018. ISBN 978-1-78934-746-3. info
 • BELLU, R. Microsoft Dynamics 365 for dummies. Hoboken: John Willey & Sons, Inc., 2018. ISBN 978-1-119-50886-1. info
 • VANĚK, J. a R. ŠPERKA. Informační systémy. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-855-1. info
 • SODOMKA, P. a H. KLČOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2878-7. info
 • Van der HOEVEN, H. ERP and Business Processes Illustrated with Microsoft Dynamics NAV 2009. Coral Springs: Lumina press, 2009. ISBN 978-1-60594-305-3. info
 • GÁLA, L., J. POUR a P. TOMAN. Podniková informatika. Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1278-4. info
Výukové metody
Teoretická příprava, praktická cvičení.
Metody hodnocení
Průběžný test, seminární práce, ústní zkouška.
Informace učitele
Průběžný test zaměřený na teorii bude realizován v průběhu semestru. Minimálně 70% účast na seminářích. Seminární práce v textové podobě bude zpracována na vybrané téma související s obsahovou náplní předmětu. Kontrola a vyhodnocení seminární práce bude provedena vyučujícím do začátku zkouškového období. Zkouška probíhá na učebnách vybavených PC a jejím cílem je ověřit teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané během studia předmětu. Odevzdání seminární práce v předem stanovaném termínu je nutnou podmínkou pro možnost zapsat se na termín zkoušky.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.