CVABPCEK Ekonomika cestovního ruchu

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2020
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Cestovní ruch, jeho význam a trh cestovního ruchu
  Cestovní ruch a jeho význam pro ekonomiku. Typologie a funkce cestovního ruchu, specifikace základních složek cestovního ruchu. Služby cestovního ruchu a jejich klasifikace.
  2. Trh cestovního ruchu
  Pojetí trhu cestovního ruchu, tržní subjekty a tržní objekty cestovního ruchu, nabídka v cestovním ruchu, poptávka v cestovním ruchu, spotřeba v cestovním ruchu
  3. Cena a konkurence na trhu cestovního ruchu
  Cena a faktory ovlivňující tvorbu ceny, postupy tvorby cen, cenová diskriminace a její formy. Konkurenceschopnost a její měření, přístupy k dosažení konkurenční výhody.
  4. Satelitní účet cestovního ruchu
  Základní struktura satelitního účtu cestovního ruchu, základní systém TSA, tabulky TSA. Vymezení charakteristických odvětví a produktů cestovního uchu. Neoficiální satelitní účet turismu.
  5. Institucionální řízení a organizace cestovního ruchu
  Organizace cestovního ruchu, předpoklady vzniku, právní formy, principy činnosti. Strategie organizací cestovního ruchu a jejich vliv na region. Základní typy organizací cestovního ruchu v EU a ve světě, evropské a mezinárodní asociace.
  6. Ekonomika a řízení cestovního ruchu
  Základní informace z oblasti ekonomiky a řízení regionálního cestovního ruchu, přínosy a negativními dopady rozvoje cestovního ruchu v regionu. Systém řízení cestovního ruchu a organizace cestovního ruchu v regionech, udržitelný rozvoj cestovního ruchu, PPP.
  7. Efektivnost podniku cestovního ruchu
  Náklady, výnosy a hospodářský výsledek v podnicích cestovního ruchu. Efektivnost podniku, metody komplexního hodnocení podniku.
Literatura
  povinná literatura
 • PALÁTKOVÁ, M. a J. ZICHOVÁ. Ekonomika turismu Turismus České republiky. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grad, 2014. ISBN 978-80-247-3643-3. info
 • BERÁNEK, J. A KOL. Ekonomika cestovního ruchu. Praha: MAG CONSULTING, 2013. info
  doporučená literatura
 • PETRŮ, Z. Základy ekonomiky v cestovním ruchu. ISBN 978-80-85970-55-5. info
 • PELLEŠOVÁ, P. a. P. KAJZAR. Ekonomika hotelnictví. Studijní opora. Karviná: SU OPF. (k dispozici na, 2016. info
 • ATTL, P. Ekonomika českého lázeňství a cestovní ruch. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Fakul, 2014. ISBN 978-80-7435-366-6. info
 • KUČEROVÁ, J., A. STRAŠÍK a Ľ. ŠEBOVÁ. Ekonomika podniku cestovného ruchu. Banská Bystrica: DALI-BB, s. r. o., 2010. ISBN 978-80-89090-75-4. info
 • SHEELA, A. M. Economics of Hotel Management. New Delhi: New Age International Ltd., 2008. ISBN 978-81-2241-419-6. info
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na seminář, vypracování seminární práce a její úspěšná obhajoba, průběžný test.
Hodnotící metody: docházka na semináře min. 60 % (10 % hodnocení), seminární práce (15 % hodnocení), průběžný test (15 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023.