CVABPCEK Ekonomika cestovního ruchu

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D. (přednášející)
Ing. Patrik Kajzar, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Klára Václavínková (cvičící)
Ing. Jakub Vacha (cvičící)
Garance
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Rozvrh
Út 13:05–14:40 VYAULA
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CVABPCEK/02: Čt 9:45–10:30 VD110, K. Václavínková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 ))
Předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/25, pouze zareg.: 1/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy z oblasti trhu cestovního ruchu, konkurence, strukturou satelitního účtu cestovního ruchu, ekonomikou a řízením cestovního ruchu, včetně efektivnosti podniku cestovního ruchu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité subjekty a elementy trhu cestovního ruchu;
- určit a popsat strukturu satelitního účtu cestovního ruchu, vymezit produkty a odvětví cestovního ruchu;
- napsat esej definující pluralitní společnost ve vztahu k demokratickým principům;
- charakterizovat organizace cestovního ruchu, jak v Evropě, tak i ve světě;
- popsat organizaci a řízení regionálního cestovního ruchu;
- vysvětlit efektivnost podniku cestovního ruchu, vypočítat náklady, výnosy i hospodářský výsledek.
Osnova
 • 1. Cestovní ruch, jeho význam a trh cestovního ruchu
  Cestovní ruch a jeho význam pro ekonomiku. Typologie a funkce cestovního ruchu, specifikace základních složek cestovního ruchu. Služby cestovního ruchu a jejich klasifikace.
  2. Trh cestovního ruchu
  Pojetí trhu cestovního ruchu, tržní subjekty a tržní objekty cestovního ruchu, nabídka v cestovním ruchu, poptávka v cestovním ruchu, spotřeba v cestovním ruchu
  3. Cena a konkurence na trhu cestovního ruchu
  Cena a faktory ovlivňující tvorbu ceny, postupy tvorby cen, cenová diskriminace a její formy. Konkurenceschopnost a její měření, přístupy k dosažení konkurenční výhody.
  4. Satelitní účet cestovního ruchu
  Základní struktura satelitního účtu cestovního ruchu, základní systém TSA, tabulky TSA. Vymezení charakteristických odvětví a produktů cestovního uchu. Neoficiální satelitní účet turismu.
  5. Institucionální řízení a organizace cestovního ruchu
  Organizace cestovního ruchu, předpoklady vzniku, právní formy, principy činnosti. Strategie organizací cestovního ruchu a jejich vliv na region. Základní typy organizací cestovního ruchu v EU a ve světě, evropské a mezinárodní asociace.
  6. Ekonomika a řízení cestovního ruchu
  Základní informace z oblasti ekonomiky a řízení regionálního cestovního ruchu, přínosy a negativními dopady rozvoje cestovního ruchu v regionu. Systém řízení cestovního ruchu a organizace cestovního ruchu v regionech, udržitelný rozvoj cestovního ruchu, PPP.
  7. Efektivnost podniku cestovního ruchu
  Náklady, výnosy a hospodářský výsledek v podnicích cestovního ruchu. Efektivnost podniku, metody komplexního hodnocení podniku.
Literatura
  povinná literatura
 • GÚČIK, M., 2020. Cestovný ruch v ekonomike a spoločnosti. Bratislava: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-571-0273-1.
 • HOUŠKA P. a Z. PETRŮ, 2019. Evropská ekonomická integrace a cestovní ruch. Praha: Idea servis. ISBN 978-80-85970-92-0.
 • PALÁTKOVÁ, M. a J. ZICHOVÁ. Ekonomika turismu Turismus České republiky. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grad, 2014. ISBN 978-80-247-3643-3. info
 • BERÁNEK, J. A KOL. Ekonomika cestovního ruchu. Praha: MAG CONSULTING, 2013. info
  doporučená literatura
 • KUČEROVÁ, J., V. MARÁKOVÁ, T. GAJDOŠÍK, Z. GAJDOŠÍKOVÁ a M. MARCIŠ, 2019. Udržateľná konkurencieschopnosť cieľových miest cestovného ruchu. Banská Bystrica: DALI-BB. ISBN 978-80-8141-221-9.
 • GÚČIK, M. a kol., 2020. Cestovný ruch, hotelierstvo, pohostinstvo. Výkladový slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. ISBN 978-80-10-00360-0.
 • PELLEŠOVÁ, P. a. P. KAJZAR. Ekonomika hotelnictví. Studijní opora. Karviná: SU OPF. (k dispozici na, 2016. info
 • KUČEROVÁ, J., A. STRAŠÍK a Ľ. ŠEBOVÁ. Ekonomika podniku cestovného ruchu. Banská Bystrica: DALI-BB, s. r. o., 2010. ISBN 978-80-89090-75-4. info
 • SHEELA, A. M. Economics of Hotel Management. New Delhi: New Age International Ltd., 2008. ISBN 978-81-2241-419-6. info
Výukové metody
Individuální konzultace Demonstrace dovedností Seminární výuka Samostudium studentů
Metody hodnocení
zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na seminář, vypracování seminární práce a její úspěšná obhajoba, průběžný test.
Hodnotící metody: docházka na semináře min. 60 % (10 % hodnocení), seminární práce (15 % hodnocení), průběžný test (15 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024.