CVABPCMN Management služeb cestovního ruchu

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2020
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Lubomír Schellong, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Lubomír Schellong, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Charakteristika služeb cestovního ruchu, význam pro cestovní ruch Cestovní ruch a jeho vývoj, charakteristika, ekonomika a průmysl cestovního ruchu, trh cestovního ruchu, spotřeba a specifické znaky služeb cestovního ruchu ? rozdělení, požadavky kvality, specifikace a jejich význam v rozvoji cestovního ruchu.
  2. Zprostředkovatelské služby v cestovním ruchu, touroperátorská činnost Základní charakteristiky služeb zprostředkovatelských, jejich význam, klasifikace, provozování cestovních kanceláří, činnost cestovních agentur a turistických informačních center, legislativa cestovního ruchu, vytváření zájezdů, smluvní podmínky, ochrana spotřebitele.
  3. Dopravní služby v cestovním ruchu Služby dopravních podniků, význam dopravy v cestovním ruchu, služby železniční, autokarové, letecké, lodní a vodní dopravy, specifická dopravní zařízení v cestovním ruchu.
  4. Služby pojištění v cestovním ruchu Význam pojištění v cestovním ruchu, pojistné riziko a řešení pojistné události při cestách do zahraničí a v tuzemsku, cestovní pojištění ? druhy a pojistné produkty, pojištění cestovní kanceláře proti insolvenci.
  5. Služby ubytovacích zařízení Charakteristika, specifikace a význam ubytovacích zařízení, klasifikace a kategorizace, management a nabídka služeb ubytovacích zařízení, služby pro specifické skupiny hostů.
  6. Služby stravovacích zařízení Stravovací služby a jejich význam v cestovním ruchu, charakteristika, specifikace a klasifikace stravovacích zařízení a stravovacích služeb, řízení stravovacích podniků, vytváření nabídky stravovacích zařízení.
  7. Lázeňské služby Historický vývoj a význam lázeňství a lázeňské péče, lázeňská zařízení ? rozdělení a specifikace, lázeňská péče a nabídka lázeňských pobytů - druhy a typy, řízení lázeňského zařízení, význam volnočasových aktivit v lázeňské péči, české a světové lázeňství, role lázeňství v rozvoji cestovního ruchu.
Literatura
  povinná literatura
 • BERÁNEK, J. a kol. Moderní řízení hotelového provozu. Praha: MagConsulting, 2016. ISBN 978-80-86724-45-4. info
 • KOSTKOVÁ, M. Služby cestovního ruchu. Karviná, 2014. ISBN 978-80-7248-968-8. info
 • ORIEŠKA, J. Služby v cestovnom ruchu. 1. časť. Banská Bystrica: EkF UMB, 2011. ISBN 978-80-89090-93-8. info
  doporučená literatura
 • NEUFUS, J. a F. KŘÍŽEK. Moderní hotelový management. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3868-0. info
 • ORIEŠKA, J. Služby v cestovnom ruchu. 2. časť. Banská Bystrica: EkF UMB, 2011. ISBN 978-80-89090-94-5. info
 • GUČÍK, M. a kol. Manažment cestovného ruchu. Banská Bystrica: EkF UMB, 2010. ISBN 978-80-89090-67-9. info
 • HORNER, S. and J. SWARBROOKE. Business travel and tourism. London: Routledge, 2001. ISBN 0 7506 43927. info
 • KOLEKTIV. Služby a cestovný ruch. Bratislava: Sprint, 2001. ISBN 80-88848-78-4. info
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, aktivní zapojení do výzkumné činnosti katedry, zpracování seminární práce.
Hodnotící metody: Vypracování seminární práce a její úspěšná obhajoba (10 % hodnocení), 60 % povinná účast na seminářích (10 % hodnocení), aktivní zapojení do výzkumné činnosti katedry (20 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023.