CVABPCMN Management služeb cestovního ruchu

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2021
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Miroslava Kostková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Klára Václavínková (cvičící)
Garance
Ing. Miroslava Kostková, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Rozvrh
St 8:05–9:40 VD110
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CVABPCMN/01: St 9:45–10:30 VD110, K. Václavínková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 )) && ( PEMBPMNM Management || PEMBPMNG Management )
Do kurzu je možné se přihlásit až po absolvování kurzu Management. Požadavky na studenta: Aktivní zapojení do výzkumné činnosti katedry, účast na odborných přednáškách, vypracování seminární práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/30, pouze zareg.: 1/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základní nabídkou služeb cestovního ruchu, jejich specifikacemi, strukturou, podmínkami realizace a jejich organizací.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy základních služeb cestovního ruchu;
- určit a popsat současné domácí a zahraniční trendy v nabídce služeb cestovního ruchu;
- popsat faktory, jež ovlivňují poskytování služeb cestovního ruchu;
- porovnat a vyzdvihnout rozdíly v jednotlivých typech služeb cestovního ruchu;
- analyzovat současné vědecké poznatky v oblasti tvorby nabídky služeb cestovního ruchu;
Osnova
 • 1. Charakteristika služeb cestovního ruchu, význam pro cestovní ruch Cestovní ruch a jeho vývoj, charakteristika, ekonomika a průmysl cestovního ruchu, trh cestovního ruchu, spotřeba a specifické znaky služeb cestovního ruchu ? rozdělení, požadavky kvality, specifikace a jejich význam v rozvoji cestovního ruchu.
  2. Zprostředkovatelské služby v cestovním ruchu, touroperátorská činnost Základní charakteristiky služeb zprostředkovatelských, jejich význam, klasifikace, provozování cestovních kanceláří, činnost cestovních agentur a turistických informačních center, legislativa cestovního ruchu, vytváření zájezdů, smluvní podmínky, ochrana spotřebitele.
  3. Dopravní služby v cestovním ruchu Služby dopravních podniků, význam dopravy v cestovním ruchu, služby železniční, autokarové, letecké, lodní a vodní dopravy, specifická dopravní zařízení v cestovním ruchu.
  4. Služby pojištění v cestovním ruchu Význam pojištění v cestovním ruchu, pojistné riziko a řešení pojistné události při cestách do zahraničí a v tuzemsku, cestovní pojištění ? druhy a pojistné produkty, pojištění cestovní kanceláře proti insolvenci.
  5. Služby ubytovacích zařízení Charakteristika, specifikace a význam ubytovacích zařízení, klasifikace a kategorizace, management a nabídka služeb ubytovacích zařízení, služby pro specifické skupiny hostů.
  6. Služby stravovacích zařízení Stravovací služby a jejich význam v cestovním ruchu, charakteristika, specifikace a klasifikace stravovacích zařízení a stravovacích služeb, řízení stravovacích podniků, vytváření nabídky stravovacích zařízení.
  7. Lázeňské služby Historický vývoj a význam lázeňství a lázeňské péče, lázeňská zařízení ? rozdělení a specifikace, lázeňská péče a nabídka lázeňských pobytů - druhy a typy, řízení lázeňského zařízení, význam volnočasových aktivit v lázeňské péči, české a světové lázeňství, role lázeňství v rozvoji cestovního ruchu.
Literatura
  povinná literatura
 • KOSTKOVÁ, M. Služby cestovního ruchu. Karviná, 2014. ISBN 978-80-7248-968-8. info
  doporučená literatura
 • BERÁNEK, J. a kol. Moderní řízení hotelového provozu. Praha: MagConsulting, 2016. ISBN 978-80-86724-45-4. info
 • KOSTKOVÁ, M. Management služeb cestovního ruchu. Karviná: SU OPF, Distanční studijní opora., 2011. ISBN 978-80-7248-510-9. info
 • NEUFUS, J. a F. KŘÍŽEK. Moderní hotelový management. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3868-0. info
 • ORIEŠKA, J. Služby v cestovnom ruchu. 1. časť. Banská Bystrica: EkF UMB, 2011. ISBN 978-80-89090-93-8. info
 • ORIEŠKA, J. Služby v cestovnom ruchu. 2. časť. Banská Bystrica: EkF UMB, 2011. ISBN 978-80-89090-94-5. info
 • GUČÍK, M. a kol. Manažment cestovného ruchu. Banská Bystrica: EkF UMB, 2010. ISBN 978-80-89090-67-9. info
 • HORNER, S. and J. SWARBROOKE. Business travel and tourism. London: Routledge, 2001. ISBN 0 7506 43927. info
 • KOLEKTIV. Služby a cestovný ruch. Bratislava: Sprint, 2001. ISBN 80-88848-78-4. info
Výukové metody
Teoretická příprava, semináře, expertní přednášky, seminární práce, diskuse ve skupině.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení - písemná zkouška, seminární práce, účast na expertních přednáškách, aktivita na seminářích, nepovinná účast na přednáškách.
Informace učitele
Požadavky na studenta pro absolvování kurzu: Vypracování seminární práce a její úspěšná obhajoba (20 % hodnocení), aktivní zapojení do výzkumné činnosti katedry (10 % hodnocení), účast na expertních přednáškách (10 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023.